100 gode samtaler

Igennem årene har der siddet mange kærestepar her på den anden side af mit skrivebord. De har opsøgt mig, fordi de var stødt ind i problemer, de havde svært ved selv at kæmpe sig igennem.
På skift har jeg så ladet dem fortælle om sig selv. Ofte har fortællingerne overrasket både personen selv og kæresten. Pludselig er der dukket sider af personen frem, som han eller hun ikke anede eksisterede, og nu hvor det er sagt og kommet frem i lyset, kan begge parter godt se, at det usagte har haft stor indflydelse på deres kærlighedsforhold.
Flere af kæresteparrene har spurgt mig, om jeg ikke kunne lave en liste med en række gode samtalemner, og det har jeg gjort. De får udleveret denne liste med 100 gode samtaler.
Det er en god idé i starten på uret at holde øje med, at begge parter taler lige lang tid. I starten kan man også føle sig lidt genert eller føle, at det er lidt fjollet og svært at komme i gang.
Især den der normalt ikke taler så meget i forholdet kan have svært ved at komme i gang, fordi det kræver, at man skal bryde med sin rolle i forholdet. Den, der taler mindst, kan med fordel starte med at fortælle, og ofte kan det være en god idé, at denne person får tildelt dobbelt så meget taletid som den, der plejer at tale mest. Det plejer at være en udfordring for begge parter.
I kan med fordel benytte jer af følgende model ved samtalen.
Den ene part starter med at tale i 10 minutter uden at blive afbrudt. Den anden lytter og giver, når de 10 minutter er gået et referat af det, der er blevet sagt. Formålet med referatet er at give den, der har talt en oplevelse af at blive forstået. Derefter er den den anden, der bruger 10 minutter på samme emne.
Når man har prøvet modellen nogle gange og har vænnet sig til formen, kan man gå over til kortere indlæg. Men det er stadig en god idé at holde sig til et emne ad gangen, så problemstillingen er konkret og begrænset. Gerne små problemer. Og husk, hvis den ene bringer noget på banen, den anden synes er for grænseoverskridende, har vedkommende ret til at sige fra.
Efter samtalen har man måske brug for at aftale nogle regler på baggrund af de nye erkendelser, der er kommet frem. Der kan være tale om både påbud og forbud, der letter stemningen i parforholdet. Det kan også være mere end nok at gå og tænke over de nye oplysninger, der er kommet frem.
Formålet er at lære at blive bedre til at tale sammen og se mere realistisk på ens forventninger til det fremtidige samvær. Det er en stor glæde, når kærestepar opdager, at de kan give udtryk for glæder og sorger i hverdagen på en mere hensigtsmæssig måde og løse konflikter løbende, så kulden ikke får lov til at brede sig i det, der engang var så varmt.

Det er også tilladt at snyde og læse listen igennem alene for at se, om der er nogle spørgsmål til samlivet med den nuværende eller en tidligere kæreste, man ikke tør stille sig selv, fordi man ikke bryder sig om at høre svarene.


1. Hvad har du svært ved at tale om?

2. Hvad har du svært ved at bede om?

3. Hvornår har du svært ved at sige nej, og hvad gør det ved dig?

4. Hvad bruger du din kæreste til?

5. Hvorfor kommer du sammen med din kæreste?

6. Hvad har du svært ved at give din kæreste?

7. Hvad har du svært ved at modtage fra din kæreste?

8. Hvad har du svært ved at gøre i forhold til din kæreste?

9. Hvilke barnlige forventninger har du til din kæreste?

10. Hvilke voksne forventninger har du til din kæreste?

11. Hvad har du at give til din kæreste?

12. Hvilke følelser har du svært ved at vise din kæreste?

13. Hvilke behov får du ikke dækket af din kæreste?

14. Hvor får du dækket de behov, din kæreste ikke kan dække?

15. Hvad vil du ikke gøre for din kæreste?

16. Hvad er dine krav til din kæreste?

17. Hvad kan du godt lide ved din kæreste?

18. Hvad kan du ikke lide ved din kæreste?

19. Hvad er spillereglerne i en konfliktsituation?

20. Hvad vil du gerne respekteres for?

21. Hvad kan du godt lide ved dig selv?

22. Hvad undgår du i forhold til en kæreste?

23. Hvilke drømme har du om fremtiden?

24. Beskriv dit drømmebillede af en kæreste.

25. Fortæl om dine seksuelle fantasier.

26. HVad betyder det for dig, at børn forlanger ligestilling?

27. Hvad kan ødelægge dine følelser for din kæreste?

28. Hvad får dine følelser over for dine kæreste til at vokse?

29. Hvad kan du mærke, når du tvinger dig selv til noget, du ikke har lyst til, og hvad gør det ved kontakten til kæresten?

30. Hvad sker der med dig, hvis dit drømmebillede er for stort?

31. Hvad sker der med dig, hvis du ikke holder fast i dine basale behov?

32. HVad sker der med dig, når du føler dig presset?

33. Hvornår tager du afstand fra din kæreste?

34. Hvad skal din kæreste gøre, for at du får lyst til at komme tættere på?

35. HVad skal du gøre, sige eller vise, før du selv får lyst til at komme tættere på?

36. Hvad er sund jalousi? Hvad er usund jalousi?

37. Hvilke sider af dig selv må din kæreste ikke opdage, og hvad tror du, der sker, hvis din kæreste alligevel opdager dem?

38. Hvilke lighedspunkter er der mellem din kæreste og dine forældre?

39. Hvad sker der med dig, når du bliver kritiseret?

40. Hvad sker der med din kæreste, når du kritiserer ham eller hende?

41. Hvad gør du, hvis dine forældre ikke opfører sig ordentligt over for din kæreste?

42. Hvis din kærestes forældre ikke behandler dig ordentligt, hvordan ønsker du så, at din kæreste skal reagere?

43. På hvilken måde søger du accept hos din kæreste?

44. Hvordan får du opmærksomhed fra din kæreste?

45. Hvad vil du ikke give din kæreste opmærksomhed for?

46. Hvad gør du, når din kæreste bliver jaloux?

47. Hvad gør du, når du selv bliver jaloux?

48. Hvad gør du, når du føler, din kæreste ikke elsker dig nok?

49. Hvad gør du, når din kæreste ikke vil være sammen med dig?

50. Hvad gør du, når du bliver såret af din kæreste?

51. Hvornår føler du dig tvunget til at gøre din kæreste opmærksom på hans eller hendes ømme punkter.

52. På hvilken måde udøver du magten over din kæreste?

53. Hvordan kan din kæreste få magt over dig?

54. Hvad sker der med dig, hvis du modtager for megen nærhed og kærlighed fra din kæreste?

55. HVad forventer du af din kæreste, når du er syg?

56. På hvilken måde vil du have omsorg?

57. På hvilken måde vil du ikke have omsorg?

58. Hvordan har du det med at give slip på nogle af dine idealforestillinger, og hvad sker der, når du gør det?

59. Hvordan har du det med at sige undskyld, og hvornår gjorde du det sidst?

60. Hvorfor kritiserer du ind imellem din kæreste for småting?

61. Hvad sker der med din kontakt til kæresten, når du holder din irritation tilbage?

62. Hvad sker der med dine følelser for din kæreste, når du holder vrede tilbage?

63. Hvad gør du, når du bliver såret?

64. Hvad gør du, når du bliver skuffet?

65. Hvad synes du om at være den lille? Beskriv fordele og ulemper.

66. Hvad synes du om at være den store? Beskriv fordel og ulemper.

67. Hvordan lever du dig ind i din kærestes situation?

68. Hvad tror du, din kæreste synes om din evne til at leve dig ind i hans eller hendes problemer?

69. Hvad synes du om din kærestes evne til at leve sig ind i dine problemer?

70. Hvad gør du for at give din kæreste bedre mulighed for at leve sig ind i dine problemer?

71. Hvad gør din kæreste, så du får bedre mulighed for at leve dig ind i hans eller hendes problemer?

72. Hvad gør du for at kunne leve dig ind i din kærestes verden?

73. Hvordan kan du se eller høre, at din kæreste er såret eller vred?

74. Hvordan viser du indirekte sin kæreste, at du er såret eller vred?

75. Hvad betyder det for dit forhold, at du er bevidst om, hvad din kæreste har at tilbyde dig?

76. Hvad gør du aktivt for at finde ud af, hvad din kæreste forventer af dig?

77. Hvad gør din kæreste aktivt for at finde ud af, hvad du forventer af ham eller hende?

78. Hvad har din kærestes værste oplevelse været som barn?

79. Hvad var din kærestes stolteste oplevelse, før I traf hinanden?

80. Hvad var din kærestes bedste oplevelse som barn?

81. Hvilken person holder din kæreste mest af i sin familie?

82. Beskriv din kærestes yndlingstøj fra hans eller hendes nuværende garderobe.

83. Hvor meget vejer din kæreste for lidt eller for meget?

84. Kan du genfortælle en vittighed, din kæreste kom med for nylig?

85. Hvilken ferie har du nydt mest?

86. Hvilken ferie har din kæreste nydt mest?

87. Hvad irriterer din kæreste mest af det, du gør?

88. Hvad frygter din kæreste mest af alt?

89. Hvilke af dine gaver har glædet din kæreste mest?

90. Hvad gør din kæreste seksuelt ophidset?

91. Hvis der er børn. Hvad ønsker din kæreste sig mest for børnene?

92. Hvad vil din kæreste gerne foretage sig om fem år?

93. Tror din kæreste på et liv efter døden?

94. Hvad gør din kæreste glad?

95. Hvad gør din kæreste vred?

96. Hvad gør din kæreste ked af det?

97. Hvis der var penge nok, hvad tror du så, din kæreste ville øsnke sig?

98. Hvis der var penge nok, hvad ville du så ønske dig?

99. Hvilken dejlig oplevelse sammen med dig husker din kæreste bedst?

100. Hvilken dejlig oplevelse sammen med din kæreste husker du bedst?