Carl-Mar's 20 Mærkesager

1. Forældre skal have flere rettigheder når børn skal tvangsfjernes

2. Familien skal tilbydes 30 timers familie terapi fordelt over 12 måneder før der tages stilling til, om børnene skal fjernes.

3. Irakere og Afganere der er truet på grund af samarbejde med Danmark skal have asyl, fordi vi er involveret i krigene. De skal lære dansk inden der er gået 12 måneder ellers er det udvisning, med mindre de er psykisk syge, så forlænges perioden. Racisme skabes fordi man ikke tvinger dem til at at lære dansk, fordi de så bliver kriminelle eller afvist på arbejdsmarked.

4. Man må max opholde sig 2 år på et asylcenter og i den periode skal de lære dansk inden for 12 måneder uanset om de skal være her eller ej.

5. Flygtninge flytter direkte fra asylcenter ud i en Getto, hvor de kan få opbakning og støtte fra andre. Indvandre får mere støtte og tryghed i en Getto, end i en lejlighed blandt danskere.

6. Politiet skal have nemmere adgang til ransagelse når det gælder sexslavehandel og narkotika

7. Større bøder til bilister der kører til fare for andre

8. Sygeplejersker og socialrådgivere skal have 3000 kr. mere om måneden i løn, på grund af deres store ansvar, ellers vil der komme en kæmpe mangel på dem i løbet af et par år, som bliver dyrt, for samfundet.

9. Flere indvandrer til dansk industri, som tager medansvar for at de lærer dansk inden 12 mdr.

10. Import af 500 sygeplejersker fra EU lige nu

11. 50 % refusion fra Regionen til kommunen når børn fjernes fra hjemmet, så at man sikrer, sig at de bliver fjernet uden hensyn til kommunens økonomi.

12. 4 timers hård gymnastik hver uge til alle skoleelever i folkeskolen og gymnasiet, så man sikre sig at børnene får en sund krop uden rygproblemer

13. 2 timers teater og drama hver uge i folkeskolen, så børnene bliver mere frie og ikke i samme omfang behøver, at tage hårde stoffer eller bliver alkoholikere for at føle sig frie. De unge ved ikke at man kan få hjernesygdomme af at misbruge kokain og speed. De unge tror stadigvæk, at det ikke er farligere end alkohol.

14. Storebæltsbroen skal være gratis at køre over for at støtte Erhvervslivet.

15. Unge under 18 år der prostituerer sig skal anholdes og tvangsanbringes på institution.

16. Unge, under 18 år, der er narkomaner, skal tvangsanbringes på afgiftnings institution indtil de bliver 18 år.

17. Hvis man er ordblind skal kommunen sikre sig at eleven lære Dansk og får en gennemsnitlig karakter, ellers skal kommunen betale et efterskoleophold.

18. Sygedagpenge loven skal ændres fra 1 år til 3 år.

19. Der skal ydes tilskud til højskoleophold til alle indvandrere og flygtninge som et led i integration.

20. Der ca. 50.000 børn og unge der bor sammen med alkoholikere og det koster samfundet milliarder. Gratis behandling af alkoholikere. Børn der er opvokset blandt alkoholikere bliver ofte dårlige forældre, fordi de mangler overskud til, at passe børnene.

21. Behandling af narkomaner med heroin hvis en ekspertgruppe anbefaler det.

22. Der skal indføres psykoterapi på døgninstitutioner for at hjælpe de unge af med vrede så de ikke lader deres vrede gå ud over andre, f.eks. deres forældre eller provokerer til vold i byen.

23. Danske virksomheder skal kunne få en ny medarbejder fra udlandet med 8 dages varsel Der oprettes et akutsystem der kan behandle sagerne inden 8 dage. Arbejdstilladelsen skal gælde 2 år ad gangen. Hvis medarbejderen holder op skal myndigheder og politi have besked omgående, ellers er der store, bøder i vente.

24. Aktivering skal være et tilbud og ikke et krav.

25. Afsætte penge som er øremærket til overlæger, der skal oplære de nye læger.

26. Straffearbejde i skoven til dem der er voldelige overfor andre.

27. Nyt uddannelses center for læger i Jylland.

28. Enlige forældre på bistand skal have flere penge.