Afslør magten i skænderiet

De fleste mennesker begynder at lave undvigemanøvrer og manipulere med samtalen eller skænderiet med kæresten, når man er på vej imod kernen på et problem, de ikke har lyst til at konfrontere sig selv med.
Ved at aflede opmærksomheden og dermed styre kæresten i en bestemt retning undgår de at mærke følelser, de ikke bryder sig om eller få erkendelser, der er for ubehagelige og smertefulde.
Ofte er ingen af parterne klar over, hvad der egentlig foregår, fordi det sker på det ubevidste plan, men et eller andet sted vil denne skævhed med en vinder og en taber i samtalen få ulykkelig betydning for forholdet på langt sigt.
Magtudøvelse i et skænderi kan ske gennem f.eks.:
At skifte emne. At gå til modangreb, når man bliver kritiseret. At undlade at give respons. At bebrejde og brokke sig i stedet for at sige tingene lige ud. At være nedladende. At være afvisende og uinteresseret.

Lav en skænderi-øvelse, hvor I på skift afslører udøvelsen af magt.

1. A forsøger at skifte emne uden at blive opdaget.
B fanger A i at skifte emne.

2. A går til modangreb, når B kritiserer.
B fanger A i modangreb og siger: "Det kan vi tale om
senere. Nu skal du forholde dig til mit angreb."

3. A skal undlade at give respons på det, B fortæller om.
B skal fange A i ikke at give respons, og bede om den.

4. A skal brokke sig og bebrejde i stedet for at fortælle om f.eks. skuffelse, sårbarhed, sorg og jalousi.
B skal fange den andens brok og bebrejdelse og bede om at få at vide, hvad der ligger bag.

5. A skal vide bedst, være nedladende og vise mistillid.
B skal fange den anden i de tre former for adfærd.

6. A skal være interesseret i samtalen men også uengageret.
B skal påpege det manglende engagement.