At være kæreste med en misbruger

En misbruger vil ofte arbejde hårdt eller bruge alkohhol, nervepiller eller andet for at bedøve den fortidige smerte, som endnu ikke er kommet ud. Smerten kan komme og gå, som vinden blæser, og derfor ser man ofte, at misbruget varierer meget og er væk i perioder.
Den psykiske smerte er skabt i fortiden. En del smerte er skabt før det fyldte fjortende år, og anden smerte er skabt f.eks. mellem tyve og tredive år. Smerten fra barndom og ungdom hænger sammen med forældre, institution og skole. Smerte mellem de tyve og tredive år kan være mislykkede uddannelsesforløb, skilsmisse, dødsfald og andet.
Nogle mennesker er fra fødslen svage og oplever små nederlag som kæmpefiaskoer. De har ikke hjemmefra lært, hvordan man kommer af med smerten. Andre mennesker oplever en elendig barndom og har lært at bearbejde smerten og andre følelser hjemmefra.
Nogle mennesker er genetisk dårligt udrustet til at tåle stærke følelser og undgår disse for enhver pris. De tør derfor ikke have et tæt forhold til andre mennesker, og det skaber så ny smerte i form af afsavn. Udækkede følelsesmæssige behov for f.eks. ømhed, dyb samtale og venskab skaber ny smerte, som kommer oven i den gamle smerte.
På et tidspunkt i personens liv bliver smerten så stor, at man har et behov for at bedøve den. Det starter med et glas rødvin hver aften i f.eks. seks måneder. Derefter skal man have to glas rødvin hver dag. I løbet af tre år skal man have en flaske rødvin hver dag, og man er nu blevet misbruger.
I terapi arbejder man med fortidens smerte, der skal ud ved hjælp af kropsterapi. Nutidens smerte handler om at blive bevidst om de følelsesmæssige behov, man har, men som man ikke er klar over, at man har og som derfor skaber ny smerte. Hvordan skal man få de behov dækket og af hvem? Man har måske nogle dårlige vaner, som f.eks. at have svært ved at lytte og svært ved at stille personlige spørgsmål. Eller man har det med at komme med dårlige råd, der får andre til at undgå en. Den dårlige adfærd skal justeres, så man får mest mulig kærlighed og dermed overskud til andre. Man skal vide meget præcist, hvad der skubber folk væk, og hvad der tiltrækker folk. Ellers bliver man ensom.

Adfærd der skubber andre væk:

At du ikke lytter længe nok
At du ikke fortæller noget personligt om dig selv
At du kritiserer andres måde at leve på
At du giver råd, uden at den anden ønsker det
At du er bedrevidende
At du holder foredrag på mere end to minutter
At du afbryder for meget
At du ikke spørger nok til den anden
At du ikke overholder tidspunkter og aftaler
At du ikke kan vise, at du er ked af det, vred, glad og begejstret