Børn elsker kærlige skideballer

Mange børn savner at deres forældre giver dem skideballer på en kærlig måde, d.v.s. man skælder dem ud, uden at de bliver bange, men oplever forældrenes vrede og engagement i dem. Det er vigtigt for børnenes tryghed, at man lægger mærke til at de er der, også de gør noget, de ikke må, eller har glemt noget, de har lovet. Børn bliver kede af det, når de ikke får en skideballe, når de ved de er berettiget til det, skideballe er også kærlighed. Man må gerne råbe af børnene, bare ikke lige ind i hovedet, men en afstand på 2 til 10 meter helt afhængig af barnets alder. Er barnet 0-2 år må det gerne være 3 meter, så barnet kan se hele den voksnes krop og ikke får stukket en uhyre med kæmpe øjne, som thekopper, mund som en haj, tænder som en isbjørn lige ind i femøren. Små børn skal bl.a. styres med stemmeføring på lang afstand, lige som en jagthund, der elsker sin herre. Når børn ikke får skideballer nok, laver de endnu mere ballade for at få skideballer.
Får børn for mange uretfærdige skideballer,m bliver de alt for stille eller undgår familien, er altid inde på værelset eller ovre hos deres kammerater
Får børn alt for få skideballer, begynder de at tro at alle andre har alle fejlene, og de har ingen selv.
Når forældre har givet en skideballe, der var forkert, skal forældre sige undskyld, ellers bliver forældrene utroværdige i børnenes øjne, de mister respekten for forældrene. Børnene har svært ved at blive ved med at sige undskyld hvis, forældrene ikke siger undskyld og indrømmer deres fejl, også overfor hinanden.
Mange voksne har svært ved at indrømme fejl, fordi de har erfaring for at indrømmelsen bliver brugt imod dem senere. Brug aldrig gamle fejl imod din kæreste, det er magtmisbrug og under bæltestedet og skader kærlighedsforholdet meget, fordi det så i fremtiden hindrer en i at sige undskyld og dermed løse en konflikt.
Børn skal give deres forældre skideballer uden at blive afbrudt, fordi barnet kan ikke tage imod kærlighed hvis det er vred på deres forældre. Kan man ikke tage imod sine forældres kærlighed, så stiger selvværdet ikke i samme tempo, og det hæmmer barnets udvikling og indlæringsevne med dårlige karakterer til følge. Når barnet ikke kan tage imod forældrenes kærlighed p.g.a. tilbageholdt vrede, så bliver barnets overskud også mindre til pligter og til at give andre kærlighed. Forældrenes afvisninger af barnet fortæller noget om forældrenes mindreværd, siden de ikke kan tåle kritik.
Forældre med højt selvværd elsker kritik og opfatter det som engagement og inspiration. Forældre med lavt selvværd afviser kritik og blive bange og kede af det, fordi de kommer i kontakt med, at de ikke føler sig gode nok og selv har manglet ros.