Danmark er et børnefjendsk land

Siden jeg var pædagog i 70èrne synes jeg børn er blevet prioriteret lavere og lavere og der er brugt færre og færre penge på børnene, hvis man ser på den procentdel vi bruger af bruttonational produktet.
20 fakta.

1. Der er langt flere psykisk syge børn nu end før.
2. Der er langt flere overvægtige børn nu end før.
3. Der er mange flere børn pr pædagog end før.
4. Der er færre penge til indkøb af legetøj til institutionerne
5. Mødre der har små børn har det svært på arbejdsmarkedet.
6. Kvinderne får lavere løn for det samme arbejde, og det går ud
over børnene.
7. Børnene er meget mere syge, fordi der er mange børn på samme areal.
8. I Sverige har mødrene barsel i 12 mdr. i Danmark 6 mdr.
9. Alt for mange børn bliver ikke fjerne fra dårlige mødre, fordi det
koster penge her og nu, men bliver 10 gange dyrere om 10 år.
10. Lønnen for at være familieplejer for skadede børn er så lille, at man
har svært ved at finde familieplejer til de stakkels børn.
11. Pædagogerne og børnene får høreskade af det alt for høje støj-
niveau som arbejdstilsynet aldrig ville acceptere.
12. Fædrenes rettigheder ligger tilbage fra forrige århundrede, hvor
hvor moderen kan komme med falske beskyldninger som ikke
bliver afprøvet i retten og medfører, at faderen ikke kan se barnet.
13. Antallet af allergi og astma tilfælde blandt børn er mange dobbelt
siden 70èrne på grund af alle de nye tilsætningsstoffer i maden og
slikket som ikke er afprøvet nok.
14. Antallet af unge med livstruende spiseforstyrrelser er mange gange
større end i 1975.
15. Antallet af unge mellem 15 og 18 år der udøver selvmordsforsøg er
stigende, men selvmordsforsøgene blandt voksne er faldende.
16. Børn i dag er fysisk svagere og får meget mindre motion end før.

Danmark er et børnfjendsk land (2)

17. Der bliver brugt meget mindre tid i skolen på gymnastik,
kreativitet og fantasi.
18. Danmark har verdens rekord i antallet af timer børn opholder
sig på institution.
19. Unge mellem 12 og 15 år drikker alkohol i store mængder
bl.a. fordi de er kede af det.
20. Børneinstitutioner er ikke indrettede til rigtige drenge, der
har brug for udenomsplads, næ de skal være ligesom pigerne og sidde
og flette pettyrør.

Hvis vi fortsat skal forblive et stærkt samfund skal børnene, specielt
drengene have mulighed for at udvikle maskulinitet på deres egen naturlige måde og på deres egne præmisser.
Når mødrene får mindre i løn for det samme arbejde, vil det skabe en
aggression hos kvinden, som hun kører af på sin mand, når hun kommer
hjem, og manden lader det gå ud over børnene. Arbejdsgiverne er så indirekte skyld i, at familien Danmark får det dårligere ved at forskels-
behandle kvinder og mænd på lønområdet.
Da jeg opfatter kvinden og manden som to racer, så burde der ved lov, være lige mange kvinder og mænd i folketinget.
Man skulle ved lov vedtage at halvdelen af folketingsmedlemmerne skulle være under 40 år, fordi de stadigvæk har børn boende hjemme og derfor vil kæmpe mere for børns rettigheder. Børn har ingen rettigheder ifølge grundloven. F.eks. hvis et barn på 12 år siger jeg vil ikke bo hos mine forældre mere., så kan samfundet ikke hjælpe barnet. Hvis årsagen kun er, at barnet ikke kan lide sine forældre, er der intet at gøre. Barnet må vente til det er 15 år, så bliver det hørt og måske kan myndighederne gøre noget.
Det er børnefjendsk at børn ikke har de samme rettigheder som voksne i vort samfund, og det vil blive en dyr fornøjelse, hvis det ikke bliver ændret for ikke at tale om de store lidelser børnene så skal bearbejde som voksne og køre det af på deres egne børn.