De stærke børn

Det er uheldigt for barnets udvikling, hvis forældrene blander sig meget i, om deres værelse er rodet eller ej, man kan jo lukke døren ind til værelset, hvis man ikke kan holde ud at se rodet.
Det er vigtigere at bruge sin tid på at tale med barnet om følelser, oplevelser og problemer end at rende rundt og tvinge barnet til at rydde op på sit værelse. Det kan være praktisk med rodekasser hvor man kan kaste det mindre vigtige ned. Det kan svække børnenes selvtillid, hvis man blander sig for meget, fordi det kan virke ydmygende og krænkende for barnet, når
barnet bliver over 4 år. Barnets selvstændighed bliver svækket når forældrene blander sig for meget i barnets liv, som gør barnet for morsyg og barnlig i forhold til sin egen alder.
Uselvstændige børn bliver af andre voksne og andre børn opfattet som krævende og belastende at være samme med, som medfører afvisninger og isolation i nogen grad. Børn der bliver afvist og delvist af andre bliver svagere end de ellers var blevet. Vil du have stærke børn, der klarer sig godt, skal du gøre følgende:

1 Tale med dem hver dag og lyt til dem ca. 30 min. pr døgn.
2 Giv dem gode råd, hvis de vil have dem, ellers må de føle
3 Lær dem at klare mest muligt selv
4 Bland dig mindst muligt i hvad de gør
5 Lav tit sjov med dem, dril dem, vis dine skøre sider
6 Vær barnlig med dem
7 Korte og konstante skideballer
8 Tal aldrig negativt om den anden forælder
9 Ros den anden forældre mens børnene ser på
10 Dobbelt så meget ros som kritik til børnene
11 Lad børnene kritisere forældrene
12 Forældrene må gerne være uenige åbenlyst om små ting
13 De store filosofiske og opdragelsesmæssige principper må forældrene være enige om f.eks. i at slå børn.
14 Børn skal straffes, når de gentagne gange er ulydige f.eks. straffearbejde
15 Husmøde hver uge hvor alle kan tale frit
16 Lær børn at tale meget med andre voksne f.eks. naboer
17 Alle voksne er gode, men der er nogle få onde
18 Brudte aftaler skal altid straffes, lad barnet komme med forslag til straffe, f.eks. træk i lommepenge

Stærke børn (2)

19 Lad jeres hjem være åbent for deres kammerater
20 Fortæl dem ikke noget de ved i forvejen, det skaber afstand

Ovenstående er 20 gode råd til at skabe stærke børn, andre råd vil komme andre steder i bogen.

Når unge bliver ked af det

Unge bliver kede af det, ligesom voksne.
Når man er baby græder man bare, hver gang man bliver ked af det eller utilfreds. Når man er barn græder man, hvis man er ked af det, og når barnet ikke får sin vilje. Når man er større græder man kun, når man er ked af det. Når man bliver endnu større måske 14 år græder man kun, hvis man er meget ked af det og ikke kan holde igen, fordi man har erfaret, at det ikke nytter noget. De fleste lærer at de ikke skal skabe sig, tag dig sammen, hold op med at stå der og flæbe. De fleste børn og unge får det indtryk, at det er flovt, pinligt og svagt at græde. I vores samfund er det ok at græde, men alligevel har 9 ud af 10 unge svært ved at græd3e og komme af med det, de er kede af. Hvis du er ked af det og ikke græder bliver du nødt til at tage afstand til dem sorgen handler om. Al den tid du tager afstand kan du ikke tage imod kærlighed fra den person eller de personer.
Barnets overskud og selvværd bygger på, hvor meget kærlighed det modtager. Når barnet kommer og er ked af det,, må du aldrig afvise det, og det samme gælder din kæreste. Afviser man et menneske der er ked af det, fordi man måske er vred eller ikke forstår det, der sker, så svækker man barnet, isolerer det og tapper barnet for overskud. Når barnet er ked af det, skal man lytte i lang tid uden at afbryde og stille spørgsmål. Man må som lytter holde sin uenighed og egne følelser tilbage, lægge vreden på en hylde, indtil barnet er kommet af med gråden og tankerne og aldrig afbryde den anden i at komme af med følelserne. F.eks. når faderen siger til moderen, hold op med at græde, er det fordi faderen bliver bange for sin egen gråd eller ikke ved, hvad han skal gøre, når hun græder. Faderen skal gøre følgende, når hun græder.
Han skal holde om hende eller sidde ved siden af hende uden at sige noget.
Han skal tænke, jo mere hun græder, jo bedre for hende og parforholdet, det samme gælder forældrenes forhold til børn.
Hvis manden beder hende om at holde op med at græde, vil det have en negativ indflydelse på hendes seksualitet og det i baghovedet, vil manden nok ikke i længden sige, hold op med at græde, tværtimod.
Når barnet kommer og er ked af det, bliver det dybt såret og krænket, hvis det bliver afvist. Mange børn vil føle sig meget svigtet, hvis det bliver afvist, når det er ked af det, og det vil skabe en masse ballade dagene efter, så det er en dårlig forretning for familien som helhed. Lad barnet tale ud, græde ud og du vil bevare barnets tillid, styrke, barnets