Den høje skatteprocent skyldes dårlige forældre

I min lange karriere som pædagog og kroppsyke terapeut gennem 23 år kan jeg se hvordan dårlige forældre skaber mange dårlige børn, som koster samfundet milliarder. Jeg kender en familie hvor de har 4 børn, de 3 af børnene har i dag store problemer, og de 3 skal forsørges af samfundet, indtil de dør. 100.000 pr førtidspension, plus boligsikring, 180.000 pr styk gange 3 = 360.000 pr år gange 50= 50 milliarder, plus hospitalsophold på grund af misbrug, plus de skaber også mange dårlige børn. Det er ligesom rotter, det går stærkt. Der er dobbelt så mange sindsyge børn nu, som for 10 år siden. Der er langt flere fede børn nu end tidligere.
De unge på 12 drikker langt mere alkohol.
Der skulle forlanges kørekort til børn. 300 timer på aftenskole til alle forældre, ligesom værnepligt. Dem der har taget kurset, som er gratis, får børnepenge, dem der ikke har, får ikke børnepenge.
Hvis vi havde gode forældre i Danmark kunne vi sænke skattetrykket med 10%.
I de næste mange år vil skattetrykket stige, på grund af udgifterne til hospitaler, socialkontorer som et resultat af de dårlige forældre som skaber svage børn som skal forsørges.