Den lukkede og den åbne person

Når to mennesker står overfor hinanden, og den ene er åben og den anden lukket, vil den åbnes forsøg på at komme i kontakt med den lukkede prelle af på det panser, som den lukkede person har lagt som en jernring omkring sig.
Ringen af forsvar hos den lukkede person er skabt af de dårlige erfaringer, personen har haft med at være åben overfor andre mennesker. Hvis vedkommende er blevet drillet, hånet og stoppet, når personen viste sine dybeste følelser, er vedkommende vænnet til, at det ikke er okay at vise, hvem man egentlig er.
Personen lukker sine følelser inde og glemmer ofte, hvordan det føles at være glad, ked af det, vred, energisk og spontan.
Ringen af forsvar, som lukker personen inde består altså af afvisninger og deraf følgende skyld, sorg, vrede, mistro, ønske om at fremstå som stærk og usårlig, angst for at blive misbrugt og dårlige erfaringer med at være åben.
Alt efter hvor tyk jernringen eller forsvarsmuren er, kan det være mere eller mindre svært at nå ind til den lukkede person. Jo tykkere mur, jo sværere at komme igennem.
Som den udenforstående skal man være klar over, at når man kæmper for at komme igennem til den lukkede person og nedbryde muren, vil man aktivere den smerte, der ligger indkaplset i muren. Hamrer man løs på muren, kan der gå hul til stor glæde for begge parter, men det er en psykisk yderst slidsom proces, og der er stor risiko for, at der falder sten ned i hovedet på en undervejs.

(Tegning af den lukkede person og den åbne person)

Fordele ved at være lukket

1. Du behøver ikke tage stilling.

2. Du undgår at lide nederlag.

3. Du undgår at mærke stærke følelser.

4. Du undgår at miste kontrollen og dermed sige noget, du ikke kan stå inde for.

5. Du undgår, at dit smukke selvbillede tager skade.

6. Du undgår at sige noget, som ikke er gennemtænkt.

7. Det, du siger, kan ikke bruges imod dig senere.

8. Du kan lade andre tage ansvaret.

9. Du undgår at komme i en situation, som du ikke har forstand på.

10. Du undgår at blive til grin.

11. Du er svær at manipulere med, fordi andre ikke ved, hvad du tænker.

12. Det er magtfuldt at være lukket, og du kan styre den anden ved at være lukket.

13. Du kan straffe den anden ved at være lukket.

14. Du bliver svær at såre eller gøre vred.

15. Du kan virke mystisk, og det kan partneren godt lide.

16. Den anden part kan overføre sine skjulte drømme til dig og give sig til at vente tålmodigt på, at du skal komme ud af skallen og få drømmene til at gå i opfyldelse.

17. Du bliver mindre afhængig af omgivelserne, fordi du lever et liv præget af dagdrømme.

18. Det, du siger, er velovervejet, og det giver respekt.

19. Det kan gøre andre trygge, at du ser rolig og kontrolleret ud.


Fordele ved at være åben

1. Det bliver lettere for dig at bære på smerte, sorg, vrede og andre følelser og tanker.

2. Du oplever mere og behøver ikke så mange indtryk gennem aviser, bøger, tv og video.

3. Du løser konflikter meget hurtigere i stedet for at spilde dit liv på at gå og være sur.

4. Dine behov bliver i langt højere grad tilfredsstillet, da du siger ligeud, hvad du vil have.

5. Du bliver mere kreativ og fantasifuld og lader idéerne komme uden selvcensur.

6. Du bliver spontant glad, vred, ked af det og kan lettere føle din seksualitet.

7. Du svinger mere naturligt i humøret fremfor at være monoton.

8. Du bevæger dig mere levende, og din dans og stemmeføring er mere følelsesbetonet.

9. Du får lettere kontakt med andre, fordi du er mere livlig og umiddelbar.

10. Du får færre sygdomme og mindre behov for brug af alkohol og stoffer.

11. I samværet med andre opnår du mere åbne skænderier frem for skjulte krige og spil.

12. Du undgår lettere bagtalelse og bliver mere kropslig i din kontaktform.

13. Du kan lettere sige fra og forklare hvorfor.

14. Du kan se følelsesmæssige reaktioner i ansigtet.

15. Du kan være i situationer, hvor der er kaos uden behov for kontrol.

16. Du har et mere realistisk billede af, hvem du selv er.

17. Du dagdrømmer mindre og handler mere.

18. Du angriber tingene mere direkte og vil have klare linier.

19. Du kan lettere modtage kærlighed, fordi du bedre kan tømme andre følelser ud.

20. Du tager lettere imod kritik, ros og anerkendelse og får dermed mere selvværd.