Du skal kunne sige nej for at kunne sige ja til dit barn

En forudsætning for at kunne hengive og overgive sig til et andet menneske er, at du føler, at du kan sige nej til og sige fra – uden at det er ubehageligt, og uden at du får skyldfølelser.
At hengive og overgive sig vil sige, at man tror på, at den anden kan acceptere alle ens særheder, uden at man bliver kasseret af den grund.
Hvis du kan sige fra og sige nej til din elskede uden at føle, at du svigter ham eller hende, vil du ikke blive ædt op af kæresten. Du vil bevare din kærlighed, blidhed og ømhed over for vedkommende.
Hvis kæresten bliver negativ og laver ballade, når du siger nej eller siger fra, bliver du presset til noget, du ikke har lyst til, og det kan man kun klare til en vis grænse. Hvis den anden bliver ved, og man ikke kan stoppe det, bliver man til sidst presset så langt ud, at man bliver nødt til at forlade sin elskede for at overleve.

En mand ville være meget sammen med sin kæreste. Hun ville ikke være så meget sammen med ham, selv om hun elskede ham. Hun turde ikke sige det, og for ikke at såre ham var hun mere sammen med ham, end hun havde lyst til. Han var lidt jaloux, og hun skulle ikke tale for længe med andre. Hun talte i højst fem minutter ad gangen med andre, selv om hun havde lyst til at tale i længere tid. Hun kunne ikke sige fra over for sin kæreste, fordi hun ikke ville såre ham. Til sidst blev hun nødt til at forlade ham, selv om hun elskede ham.

Bliver man ked af det og får det ubehageligt, når man får et nej fra sin kæreste, skal man passe meget på med ikke at presse yderligere på. Presser man den anden til at sige ja mod sin vilje, påfører man vedkommende psykisk smerte, og det skaber afstand og kulde i forholdet. Den, der ikke kan sige nej, skal fortælle den anden om sit problem og bede om hjælp og støtte til at sige fra, så kærligheden i forholdet kan bevares.
Måske er man blevet straffet med skyld, kulde og hævn af sin familie, når man har sagt fra. Og derfor er det blevet umuligt for en at sige ordet ”nej” til ens kæreste.
Omvendt kan kæresten måske ikke tåle at høre ordet ”nej”, fordi han eller hun bliver mindet om at være blevet svigtet og have oplevet et stort savn.

Når man overgiver sig til et andet menneske, er udbyttet af at være sammen mange gange større, end hvis man har et ben inde i forholdet og et ben udenfor. Man skal kunne overgive sig til en kæreste, en ven, en chef, et idol, en overbevisning. Overgivelse indebærer ikke, at man er selvudslettende og mister sin personlighed. Når man overgiver sig, sker det i tillid til, at man ikke bliver selvudslettende og mister sin personlighed.
At overgive og hengive sig til en læremester – f.eks. en terapeut – skaber en langt hurtigere helbredelse af den, der går i behandling. Er man hele tiden mistænksom og skeptisk over for terapien, forlænger det behandlingsforløbet.
Kan man overgive sig til sin kæreste, ven og chef, vil man få et langt større energioverskud, fordi man tager imod ros, kritik og kærlighed på en langt dybere og mere konstruktiv måde.