Faderens omsorg udvikler datterens seksualitet

Desværre mister mange fædre interessen for deres datter, efterhånden som hun vokser op. Det er der mange årsager til.
De første år går det meget godt. Hun er fars pige, indtil sproget kommer, og fars lille pige får sine egne meninger og ikke vil lystre.
Og hvis faderen - mens datteren ser på - finder sig i at blive kritiseret af moderen uden at forsvare sig, så daler han i agtelse hos datteren. I de seneste 30-40 år er mødrene blevet stadig stærkere, mens mændene er blevet stadig svagere. Og det skader børnenes respekt for deres far. Når faderen ikke kan sætte sig i respekt åbenlyst over for moderen, mens datteren ser på, vil hun miste respekten for ham i takt med, at hun bliver ældre.
Når hun mister respekten, vil hun afvise sin fars kærlighed stadig mere, fordi den ikke er så meget værd, når han er svag. Børn vil gerne kopiere stærke voksne. Det ligger til deres instinkt, og derfor klarer menneskeracen sig godt.
Moderen må ikke nedgøre, kritisere og afvise sin mand, mens børnene ser på. Faderen må heller ikke gøre det over for moderen. Hvis de derimod viser meget stor respekt og omsorg for hinanden, mens børnene ser på, gør det børnene åbne over for forældrenes kærlighed og klogskab.
Børnene har brug for at tro på, at far og mor er de bedste i verden, indtil børnene er blevet så store og stærke, at de har råd og mod til at se deres forældres fejl og mangler i øjnene. De fleste børn bliver mere end otte år, før de er parat til at forlade gudebilledet af deres forældre. I den periode de forguder deres forældre, tager de ukritisk imod al den kærlighed og anerkendelse, det er muligt at få.
Når børnene får øje på forældrenes fejl, bliver de lidt mere forbeholdne, medmindre forældrene hver gang indrømmer, at de har begået en fejl. Gør de det, kan børnene atter tage imod kærlighed. Indrømmelse af alle de fejl, man begår, er det vigtigste i alle kærlighedsforhold – mellem voksne, og mellem voksne og børn. Løbende indrømmelser af ens fejl giver tryghed og troværdighed. Ingen har mindre end ti fejl, og vi kommer som regel ikke af med dem. Men vi kan sige undskyld og begrænse antallet af gentagelser.