Farvel Far

Jeg har desværre været vidne til at nogle mødre har hævnet sig på deres eksmand ved at anklage ham for at have sex med deres barn eller kommet med andre anklager som ikke på nogen måde kan bevises. Disse falske anklager eller moderens fantasi har medført at faderen ikke har måtte se sit barn eller kun se barnet, hvis der var overvågning. De sager jeg har kendskab til, har politiet ikke været involveret og derfor er faderen ikke kendt skyldig eller sigtet. Statsamtet har selv leget den udøvende og dømmende magt og troet på moderens påstande. En del kvinder som har haft en dårlig barndom eller er meget kede af det, prøver at køre noget had af på deres eksmand, som handler om et skjult had moderen har til deres far som har forsømt dem. Specielt hvis faderen har forladt moderen og har fået en ny kæreste, så vil en del blive så jaloux, at de vil hævne sig ved at straffe faderen med at anklage ham for incest til Statsamtet.
Statsamtet burde ikke træffe nogen afgørelse før faderen er blevet dømt ved landsretten.
Så længe faderen ikke er dømt skyldig ved en landsret, skal faderen have ret til at se sit barn på normal vis med mindre barnet selv ønsker at holde afstand til sin far.
Jeg har kendskab til flere drenge der er blevet misbrug af deres mor, men det er 10 gange sværere at dømme en mor skyldig i landsretten for incest med deres søn, end det er at dømme i landsretten for incest mod sin datter.
Jeg har kendskab til mindst 5 drenge, der er blevet udsat for incest af deres mor, men ingen af de mødre er blevet dømt eller sigtet.
Faderens rettigheder er mange gange ringere end moderens rettigheder og skaber svage børn. Et barn der bliver forhindret i at se deres far bliver svagere end et barn, der ser sin far regelmæssigt.
Det er også betænkeligt at langt de fleste af de ansatte i statsamtet i København er kvinder, samtidigt med at de alene sammen med en børnekyndig kan forhindre faderen i at se børnene ud fra nogle tv optagelser eller dukkelege.
De motiver moderen og faderen har er utrolig kompliceret og fyldt med indviklede manipulerende bevægegrunde, som kun en landsret kan belyse

Farvel Far (2)

fuldt ud ved hjælp af mange afhøringer fra meget dygtige advokater, der kan afsløre skjulte motiver.
Man kan ved særlig begrundet mistanke begrænse samværdet i den tid sagen forløber i landsretten.
Hvis faderen er skyldig vil det være meget svært for ham at blive afhørt, mens 20 til 30 tilhører hører på. Moderen vil også frasige sig den oplevelse med mindre, der er beviser.