Hæmmede børn bliver triste som voksne

De hæmmede børn har svært ved at bede om det, de vil have fra andre, selvom de godt kan mærke det og tænker f.eks. jeg kunne godt tænke mig at lege med Thomas. Barnet bliver opdraget til at være hæmmet hjemmefra, hvor forældrene reagerer negativt når barnet er for impulsivt. En del forældre er selv triste og tit trætte og det registrerer barnet, og derfor holder sig selv tilbage og lever i sin egen verden.
Når barnet kommer på institution er det mere passiv end andre børn, og får derfor ikke dækket sine følelsesmæssige behov i samme udstrækning som andre børn, som gør barnet lidt rist. Op igennem årene bliver det værre og værre, fordi man får en trist udstråling som andre tager afstand fra og så bliver man endnu mere ensom, den onde nedadgående spiral er begyndt for alvor. Hvis man gennem mange år bare skal lave hjemmeopgaver, pligter, have ansvar og ikke får dækket sine følelsesmæssige behov, som at lege, kysse, knus, kram, feste, flippe ud, så vil den indre psykiske smerte stige og stige jo mindre kærlighed man oplever og mange ender hos en psykiater, indlæggelser, nervepiller eller bedre hos en psykoterapeut, hvor finder årsagen til tristheden.
Hvis du får piller vil du ikke finde ud af årsagen til din tristhed. Når man er trist eller depressiv skyldes det i 9 ud af 10 tilfælde tilbageholdt sorg, vrede og smerte fra fortiden eller at du mangler kærlighed og oplevelser i dit liv.
Når man i terapi hjælper mennesker af med deres hæmninger, så fjerner man deres lænker, der forhindrer dem i at bede om kærlighed eller forkæle sig selv. Det tager normalt 2 år i gruppeterapi at fjerne de vigtige lænker, fordi man selv skal lave arbejdet. Du kan ikke selv fjerne de lænker, så var det for længe siden gjort.
Ifølge forskellige undersøgelser kan man allerede ved 3 års alderen se hvilke børn, der bliver triste eller kriminelle som voksne. De meget hæmmede børn kan risikere at blive triste og de uhæmmede kan risikere at blive kriminelle.
Pædagogerne skal hjælpe de hæmmede børn med at tale i grupper, bestemme, lave teater, udadvendte lege, som f.eks. krig.
De uhæmmede børn skal straffes hårdt hver gang de ikke tager hensyn og lærer at være passive, kigge på, give de hæmmede børn indflydelse, drage omsorg for dem, der er ked af det eller svage. F.eks. kunne man lokke et uhæmmet barn til at støtte et handicappet barn og belønne det uhæmmede barn så meget, at det gør det.
Ved f.eks. biltyveri skal der straffes hårdt, f.eks. ved at hugge brænde i skoven i 3 uger 8 timer om dagen, i stedet for en bøde på 500 kroner som nærmest belønner de unge for at stjæle.