Hvis din mor har talt til dig som en dukke

Nogle mødre taler til deres barn og ikke med deres barn, og barnet føler sig derfor
tilintetgjort, og det får nogle voldsomme konsekvenser for seksuallivet, fordi man som voksen har et enormt behov for at blive talt med og ikke talt til. Det kan gøre det meget svært at tage imod en ordre på en arbejdsplads uden at tage det som en personlig fornærmelse, fordi man synes, det bliver sagt på en for hård eller kold måde. Den slags kan gøre det helt umuligt for en at have en arbejdsgiver.

En mor taler til sit barn, når hun siger: ”Opfør dig ordentligt. Sid nu pænt. Husk nu madpakken. Det må du ikke. Du skal gøre sådan her.”

Der er i sig selv ikke noget galt med at opdrage barnet på den måde, bare der er en ligevægt mellem at tale til og tale med barnet.

En mor taler med sit barn, når hun siger: ”Hvordan har du det? Det er jeg ked af at høre. Fortæl lidt mere om, hvad du lavede i går. Hvorfor er du vred? Hvordan skal vi klare det?”

Moderen skal lytte meget længe, stille uddybende spørgsmål og fortælle om sin egen barndom. Hun skal kunne diskutere med barnet uden at have behov for at vinde, men bare udveksle erfaringer og lade barnet have sine egne meninger og holdninger. Hun skal rose dobbelt så meget, som hun kritiserer. For man kan kun tage imod kritik, hvis man har en masse ros at stå imod med, når kritikken kommer. Mange forældre får det direkte ubehageligt, når de skal rose andre, fordi de selv savner ros. Andre oplever det som for intimt at rose og undlader det derfor.

Det er meget vigtigt for seksualiteten, at man roser hinanden meget resten af livet, hvis man vil bevare begæret og tiltrækningen. Man skal høre ordene ”Jeg elsker dig. Du er smuk. Du har sådan nogle dejligt varme øjne.” Ikke noget med at sige: ”Skat, du ved jo, at jeg elsker dig.” Det er ikke nok. Kvinden har særligt megen brug for ros. Mere end manden. Hun skal høre og føle rosen hver dag, ellers mister hun lysten seksuelt. Det er både hendes krop og persolighed, der skal roses hver dag.
Manden har mere brug for at blive begæret og beundret for det, han er stolt af. Hun skal være stolt af ham og vise det, før han får lyst for alvor og ikke bare gør det for at få taget trykket. Når han føler sig god sammen med hende, vil han være mere blid og omsorgsfuld. I halvdelen af tilfældene skal rosen gælde hans personlige egenskaber. F.eks. at han er god til at lytte. I den anden halvdel skal rosen handle om hans evner og færdigheder. F.eks. at han er dygtig til matematik.