Institutioner er ikke lavet til drenge

Institutionerne er indrettet ud fra et feminint univers hvor agression, vrede, krig, konkurrence, vildskab, voldsomhed er primitivt og forkert.
Man skulle spørge børnene, hvad de kunne tænke sig, de er de klogeste, fordi de er i deres verden, som vi aldrig kan komme ind i.
Jeg opfatter Danmark som et børnefjendsk samfund, når jeg sammenligner med de
sydeuropæiske lande, hvor børnene er meget centrale i deres liv.
De sidste 10 års nedskæringer på personalenormeringer, hvor vi nu kan tale om burbørn, der er anbragt sammen med et overbelastet personale, der er trætte. Når man som pædagog er træt og udmattet af det alt for høje støjniveau som ligger 50% over det arbejdstilsynet anbefaler. Hvis en privat virksomhed havde så højt støjniveau vil det koste bøder fra arbejdstilsyn et og arbejderne kunne finde på at nedlægge arbejdet og kræve erstatning for tabt hørelse. Desværre er kvinder alt for over tilpasset og finder sig i for meget og det ved politikerne godt. Da jeg var pædagog var mange der mange mandlige pædagoger, og vi protesterede meget mere.
Hvis der var mange mandlige pædagoger i dag, ville der være mange flere kampe med kommuner og stat for at få forbedret arbejdsvilkårene for personalet.
Sådan skal en institution se ud, hvis drengene skal blive mænd. (7-14 årige)

1. Der skal være en skurvogn udenfor med hemmelig indgang under jorden op
igennem vognbunden. Derinde skal der hænge dyreskeletter, der skal laves økser,
sværd, røverbande møde, der må kun komme drenge og den mandlige pædagog.
2. Der er 20 cm sand overalt, så når man falder ned fra skurvognens tag, så sker der
ikke noget.
3. Ivanhoe eventyr med lanser, skjolde, prinsesser der klapper-
De sårede krigere lappes ammen af pigerne.
4. Pigerne har deres prinsesserum, hvor drengene ikke må komme, der kan de sy
dragter, klippe prinsessekrone.
5. De to stærkeste kvindelige pædagoger er krigsministre og advokater
for drengenes behov. De skal på personalemøderne kæmpe for drengenes verden
med krigslegetøj, kampe, riddere, våben, krige mod fjenden, konkurrencer med
sværd, selvfølgelig med sikkerhedsbriller.

6. Man annoncerer efter en ældre håndværker der har ondt i ryggen. Han skal
lave alt det udendørs med drengene, lave våben, skyde til måls med bue, spyd
osv.
Annonce: krigsminister søges til børn mellem 7-14 år. gerne tidl. håndværker.

7. Hvis der er forældre, der ikke har noget at lave, skal de være velkomne til at
aflaste personalet med aktiviteter, overvågning og praktiske opgaver, f.eks.
Institutioner er ikke lavet til drenge (2)

f.eks. bage brød med børnene.

8. Der skal komme en mand hvert år og holde foredrag om drengens verden
for personalet og forældrene.
9. Det feminine og maskuline univers skal fylde lige meget på institutionen.
Lige nu fylder det feminine univers 80% , og det skaber svage mænd, som
ligner kvinder alt for meget, og kvinderne siger om disse mænd. Der er gode
at tale med, men vi begærer dem ikke seksuelt, fordi de ligner kvinder for meget.

10. Pædagogerne skal efteruddannes i at opdrage drenge.

11. Et fællesrum hvor begge køn kan mødes.

12. Hvis ovennævnte blev gjort. ville mange mænd synes, de har noget at tilbyde
børnene. Mændene vil synes, det er spændende at gøre drengene til, stærke og
sociale mænd.

13. Hvis ovennævnte ting ikke bliver gjort er pædagogerne selv skyld i
at mændene ikke gider arbejde der.