De stærke kollegaer

Det er uheldigt for en kollega, hvis en anden kollega blander sig for meget i, om vedkommende er rodet eller ej. Det er vigtigere at bruge tid på at tale med hinanden om følelser, oplevelser og problemer. Det kan svække en kollegas selvtillid, hvis man blander sig for meget, fordi det kan virke ydmygende for personens selvtillid. Uselvstændige kollegaer bliver af andre kollegaer opfattet som krævende og belastende at være sammen med, hvad der medfører afvisninger og isolation i nogen grad. Den kollega der bliver afvist delvist af andre bliver svagere, end vedkommende ellers ville være blevet.

Vil du have stærke kollegaer, der klarer sig godt, skal du gøre følgende:


1. Tal med dem hver dag og lyt til dem.
2. Giv dem gode råd, hvis de vil have dem, ellers må de lære det af deres egne erfaringer
3. Lær dem at klare mest muligt selv
4. Bland dig mindst muligt i, hvad de gør.
5. Lav tit sjov med dem, dril dem, vis dine skøre sider.
6. Vær barnlig med dem.
7. Korte og konstante skideballer under 4 øjne.
8. Tal aldrig negativt om en anden kollega.
9. Ros din kollega, mens andre ser på.
10. Dobbelt så meget ros som kritik til kollegaen.
11. Lad kollegaen kritisere virksomheden.
12. Virksomheden må gerne være åbenlys enige om små ting.
13. Større demokratiske og opdragelsesmæssige principper skal kollegaerne være enige om. f.eks.: det er forbudt at mobbe kollegaer, når de gentagne gange siger nej til f.eks. overarbejde.
14. Møde hver uge, hvor alle kan tale frit.
15. Lær kollegaerne at tale meget med andre.
16. Alle kollegaer er gode, men der er nogle få onde.
17. Brudte aftaler skal påtales, lad kollegaen selv komme med en undskyldning.
18. Lad virksomheden være åben for kollegaen.
19. Fortæl dem ikke noget, de ved i forvejen, det skaber afstand.