En god kollega, sådan

Det bliver mere og mere nødvendigt i fremtiden, at virksomheden bruger penge på at bevidstgøre de ansatte om følelser og måden at tiltale hinanden på omkring kritik og ros. Mange kollegaer misforstår hinanden og mistolker udtalelser i en negativ retning. De kollegaer der ikke får talt ud med hinanden om uoverensstemmelser vil spilde en masse tid og ressourcer går tabt til skade for virksomheden som helhed.
Mange virksomheder har oplevet., at ansatte der har været i virksomheden i mange år og som har værdifuld viden søger et andet arbejde, udelukkende fordi de har haft en langvarig konflikt med en kollega..
Jeg har været med til at løse sådanne problemer på samme måde, som hvis det var parterapi. De ansatte har antændt psykisk materiale hos hinanden, som hidrører fra deres fortid, f.eks., uløste konflikter med deres forældre eller en ægtefælle.
En kollega har f.eks. slet ikke fået ros af sin far og har derfor et stort savn af ros og anerkendelse som medfører ”allergi” overfor kritik. Selv om kritikken er lille, opleves den enorm, fordi det aktiverer uforløst psykisk smerte, som kollegaen ubevidst kommer til at kaste i hovedet på den anden kollega.
En kollega siger/eks:.:
Jeg er utilfreds med, at du ikke har leveret varen til tiden, den er forsinket 8 dage. Den anden kollega reagerer ved at blive meget fornærmet og taler ikke til kollegaen i 14 dage. I kantinen lader kollegaen som den anden kollega er luft..
Kollegaen som kom med kritikken, fuldt berettiget bliver meget overrasket over at få denne reaktion, der virker som en straf. I fremtiden vil denne kollega, der kom med den berettigede klage, afholde sig fra det og holde afstand fra denne kollega, der overreagerede, og det vil skade virksomheden og stemningen fremover. .Den der overreagerer spreder utryghed blandt sine kollegaer og skal straks kaldes ind til samtale, hvor en uddannet person styrer samtalen mellem de to kollegaer, og hvor den der overreagerede skal komme med en undskyldning.
Hvis den kollega der kritiserede ikke siger det på en tilfredsstillende måde, skal det korrigeres
Man lader de to kollegaer bytte roller, sådan at den der blev kritiseret skal spille den kritiserede, som kollegaen oplevede det.
Tonefaldet i måden man klager på kan være meget værre end ordene og virke meget nedbrydende på modtageren. Personaletræneren skal spørge til tonefaldet. I nogle tilfælde kan man med stort udbytte bruge video til at optage rollespillet, som alle 3 så kan studere bagefter. Hvis ikke der bliver taget fat i den, der overreagerer på kritik eller den evt. ikke giver konstruktiv kritik, vil det fortsætte og gå ud over andre kollegaer..