Evaluering af kollegaer

1. Først et foredrag på 45 min. om kritik og ros.

2. 15 min .pause

3. 60 min. debat om alt det man ikke må, og hvordan det gøres så alle får en omsorgsfuld
og saglig kritik og ros.

4, Alle sætter sig ned i en time og skriver på et skema, hvad de synes deres kollegaer skal
blive bedre til..

5. Alle skriver under på, hvad de har skrevet.

6. Skemaerne gennemgåes af en uddannet person, som ikke arbejder på virksomheden

7. Er der mange kollegaer er der tilsvarende personale udefra til at gennemgå de skemaer
og cencurere det, der ikke skal frem i den store gruppe. Noget skal omformuleres til et
mere konstruktiv udsavn.

8. Der hænges store sedler op på væggene, som alle skal skrive på i en time. Det der bliver
skrevet på de store A 2 ark er godkendt af virksomhedens ledelse, før de A 2 ark bliver
udfyldt sådan, at alle kan se, hvad alle mener om alle.

9. Alle de A 2 ark bliver taget ned og alle sidder med arket foran sig og kan nu melde sig til at læse højt, hvad der står, så man kan forsvare sig eller bede om en forklaring eller bare sige Ok, eller tak skal du have.

10. F.eks. Louise skal læse sin seddel op. Hans siger, jeg skal blive bedre til at lytte. Ja, det kan der være noget om. Hans siger, jeg er god til at fortælle om mit private liv og er et godt menneske, tak skal du have Hans. Hanne siger, jeg skal øve mig i ikke at afbryde, Ja, det passer. Hanne siger, jeg er en god medarbejder. Hvad mener du med det ? siger hun og kigger over på Hanne. Hanne svarer. Du er god til at give mig tryghed, og du fortæller ikke noget videre.- Tak, Hanne. Louise fortsætter: Hanne siger, der har et smil, der smitter. Frederik siger, jeg skal blive bedre til at sige min mening Louise spørger Frederik. Kan du uddybe det noget mere ? - Frederik. siger: - det kan jeg godt. Forleden dag i kantinen, kunne jeg se, at du var irriteret på Thomas over, at han tog den sidste kaffe, og at han ikke hentede mere kaffe. Du var tydelig irriteret, men du sagde ikke noget til Thomas. Hvorfor ikke ? Du har ret Frederik, det gør jeg næste gang.. Thomas er til stede og sidder og griner. Personaletræneren siger; - Thomas., hvad griner du af? Thomas henvender sig til Louise og spørger: - hvorfor sagde du det ikke ? Louise svarer: - jeg ved ikke, om du bliver sur på mig, hvis jeg siger det til dig. Thomas svarer:- det gør jeg ikke, men jeg er nogle gange lidt fraværende og tænker på noget andet, og derfor glemmer jeg at hente kaffe, når jeg har drukket det sidste. Louise siger: - det skal jeg huske og smiler til Thomas.

11. Louise er nu færdig med at læse op.
12. 10 min .pause mellem hver seddel
13. Hver seddel tager ca. 30 min, hvis der er 12 kollegaer
14. Alle har nu læst alle sedler op
15. En åben debat og opsamling på en række løse tråde
16. Aftensmad
17. Næste dag en ekstra opsamling efter alle har sovet på det
18. Ca. 3 timers afrunding.
19. Evaluering af kurset
20. Personaletrænerne skal evalueres hver for sig.
21. Kurset skal evalueres


Generel faglig kritik
Generel personlig kritik
Konkret faglig kritik
Konkret personlig kritik

Generel faglig ros
Generel personlig ros
Konkret faglig ros
Konkret personlig ros