Evaluering af personale

1. En personaletræner skal komme udefra og må ikke have nogen som helst tilknytning til
stedet.

2. Når en person er på, skal alle rette opmærksomheden mod personen.

3. Alle skal nu finde en ting, som personen skal øve sig i og to ting personen er god til.
Hvis man ikke har to rosende bemærkninger, må man ikke komme med kritik.

4. Husk altid at komme med kritikken først og rosen bagefter.

5. Der bliver taget skriftlig referat af alt, hvad der bliver sagt under evalueringen.

Eksempel

Hans har meldt sig til evaluering og sætter sig i en udvalgt stol. Hanne fra gruppen siger
først hvad Hans skal øve sig i : ”Hans, jeg synes du skal øve dig i at kigge mig i
øjnene, når jeg taler til dig,” (10 sekunders tavshed). Derefter siger hun, hvad Hans er
god til: ”Hans jeg synes du er god til at tilbyde hjælp”. (5. sekunders pause)” og jeg
synes du er en varm person. (10 sekunders pause).

6. Nu kan næste person fra gruppen udtale sig.

2. Hans får referat af evalueringen og en anden kan nu evalueres.

3. Personaletræneren skal holde øje med, at reglerne bliver overholdt (se regler for
Evaluering af personale)

9. Man kan blive ked af det og have brug for at holde pause i evalueringen eller ønske
ikke at høre resten. Dette skal respekteres.

10. Det kan være et problem at evaluere lederen, fordi medarbejderne kan være bange for, at
lederen vil tage afstand eller på en anden måde straffe dem.

11. Da gammel materiale fra fortiden om ikke at være god nok kan komme op til m
overfladen, skal personaletræneren være en rutineret terapeut.