Følelsernes verden

I den vestlige kultur er der en masse uforløst sorg og vrede, som sænker livskvaliteten betydeligt i familien, på arbejdet, blandt venner og alene med sig selv. Mennesket er stolt, værdigt, egenrådigt, sårbart, venligt, kreativt, nysgerrigt og kærlig af natur. Stoltheden og egenrådigheden koster mange mennesker meget dyrt på det følelsesmæssige plan, fordi stoltheden forhindrer mennesket i at bede om hjælp, når det har store følelsesmæssige problemer.
Hvis du har ondt i tanden eller har brækket benet så må du gerne bede om hjælp af venner og familie. Hvis du søger hjælp til det psykiske, er du et B menneske, syg i hovedet, eller en taber. Mange mennesker holder det hemmeligt, at de går hos en psykoterapeut. Nogle bliver gjort til grin eller hånet, hvis de går i psykoterapi, specielt af dem, der trænger mest til det. Har du brug for det ? Pas nu på, du ikke får flere problemer...Er terapeuten godkendt ? Er det ikke for dyrt, osv.
Dem der bryder ud og går i psykoterapi virker provokerende på mennesker. Måske bliver andre misundelige på dem bl.a. fordi en stor del af dem der går i psykoterapi får en større bevidsthed og vokser væk fra en del af deres venner og får nye venner, der er kommet til samme bevidstheds niveau...
Mange forældre er bange for at deres børn går i psykoterapi, fordi børnene så opdager de fejl forældrene har gjort imod dem. Det bringer forældrene i kontakt med, at de ikke selv har været gode nok, samt at de mister en del af magten over deres børn, som løsriver sig endnu mere Disse børn bliver også konfronteret med, at de ikke længere kan give forældrene skylden for deres liv, men at de fra nu af selv har ansvaret for at få et bedre liv, uanset deres fortid.
Mennesket har fra fødslen en naturlig evne til at komme af med de følelser, der opstår under vejs i deres liv. Denne medfødte evne bliver delvis ødelagt og hæmmet af opdragelsen, hvor du bliver bedt om at holde dine følelser tilbage og hemmeligholde dem, så der ikke er nogen, der opdager, at du er svag.
Det er også et instinkt mændene er styret af lige fra de er ca. 3 år, og som beskytter dem i fremtiden imod andre mennesker eller dyr, der truer dem. Vi har jo levet 5.000.000 år i naturen og 100 år i en moderne tilværelse, så derfor skal vi være ydmyge overfor vores instinkter, som kun meget langsomt kan ændres til en anderledes mere sårbar og åben adfærd, desværre. Instinktet siger: - vis styrke og ikke svaghed, og det ligger meget dybt i manden og mindre dybt i kvinden, som gerne må vise meget mere svaghed.
Jeg har kæmpet i mange år af mit liv imod dette instinkt, fordi jeg kunne se, hvor meget besvær og smerte det skabte i mit kærlighedsliv til mine nærmeste, mest til min kæreste. Når jeg viste svaghed, græd foran hende og fortalte om mit inderste blev det som regel godt modtaget og andre gange brugt imod mig i en senere konflikt, som medførte, at jeg gav hende en skideballe. Hvis jeg ikke gav hende en skideballe, var konsekvensen , at jeg fremover ikke ville vise svaghed, og det er en trussel imod bevarelsen af kærligheden i forholdet...
Jeg tænkte tit, vil hun stadigvæk elske mig, når jeg har vist svaghed, grædt, indrømmet fejl og sagt undskyld. Hun elskede og respekterede mig endnu mere, men der en grænse. Hvis du viser for meget svaghed, får hun moderfølelser for dig. og det dræber hendes begær til dig. Hellere vise for lidt svaghed overfor min kæreste og begæret bevares. Hvis jeg har brug for at vise mere svaghed, bruger jeg mine venner, familie, og terapeut.
Jo, mere styrke jeg viser til min kæreste, jo mere svaghed kan det bære. De svage mænd skal bruge deres venner og andre meget og virkelig passe på, at kvinden ikke mister respekten for dem eller bliver deres mor., ikke mindst af hensyn til børnene, som også mister respekten for deres far og synes, det er synd for ham.
Børn efterligner stærke mennesker, hvis de kan finde dem og tager sig af svage mennesker.
Kun ca. 5% af danskere går i psykoterapi, og ca.9% af amerikanere går i psykoterapi, selvom måske 30% har brug for det til gavn for hele familien, arbejdskollegaer og venner..
Stoltheden er vores bedste ven og den største hindring for at søge hjælp i tide hos et andet menneske. Jeg håber, at psykoterapeuter bliver overflødige en dag, fordi menneskene lærer lært at give hinanden psykisk første hjælp i krise situationer eller tør sige til hinanden, hvad de tænker og føler på en konstruktiv og kærlig måde. Indtil mennesket har lært at hjælpe hinanden følelsesmæssigt, er vi nødt til at uddanne os til at hjælpe hinanden på et dybere følelsesmæssigt plan, og det er en af grundene til, at jeg har uddannet mere end 150 psykoterapeuter.
Man kunne have et fag i 9.klasse, 2 timer hver uge om, hvordan man hjælper andre, der har det skidt, det ville være et stort fremskridt hen imod et samfund med færre udgifter til hele social- og sundhedssektoren..