Føler du dig udsuget i dit arbejdsforhold ?

Når man har været sammen med et andet menneske, kan man nogle gange føle sig træt, irriteret, trist og tappet for energi. I samværet med en kollega sker der nogle gange det samme, men her vælger man fejlagtigt at slå det hen som noget, man må tåle, fordi det er ens arbejdsplads..

Du bliver tappet for energi, når:

1. kollegaen taler for meget.
2. kollegaen ikke svarer på det, du siger.
3. kollegaen ikke stiller spørgsmål eller giver dig tid til at svare.
4. kollegaen kommer med råd, du ikke har bedt om.
5. kollegaen med himmelvendte øjne viser dig, at du er åndssvag.,der ikke er pauser i jeres samtale – f.eks. 10 sekunder
6. kollegaen afbryder dig, mens du fortæller noget dybtfølt.
7. kollegaen laver ansigter, når du siger, at du er ked af det.
8. kollegaen siger flere ting på kort tid, uden du får mulighed for at svare.
9. kollegaen er ked af det i lang tid, og kun vil tale med dig om det.
10. kollegaen taler 80% af tiden i stedet for halvdelen.
11. kollegaen holder enetale i mange minutter (dog okay i en krise)
12. kollegaen vil ikke vil skifte til en anden stemning og være med på at være plat eller sjov under arbejdet..
13. du bliver såret, afvist, nedgjort eller vred, uden at kollegaen vil tale om det.
14. din accept og ros bliver afvist.
15. det du kan tilbyde, kan ikke længere bruges.
16. du skal være en anden
17. kollegaen kun er halvt involveret
18. du kan ikke stole på kollegaen
19. kollegaen angriber dig uden varsel eller situationsfornemmelse