Forhindringer for samtale

1. At man forventer at blive forstået fuldt ud
2. Forventninger om at mennesker, man kender godt også kan gætte de fleste af ens behov.
3. Forventninger om at den anden ved, når du er ked af det eller vred. Den anden ved det først, hvis det ses tydeligt, eller hvis det er blevet fortalt.
4. Forventninger om at man tror, at et venskab kører af sig selv. Begge forandrer sig hele tiden, og derfor skal venskabet plejes og der skal tales meget om problemerne.
5. Når den ene part fortæller, hvad den anden føler. Det skal man kun prøve på, hvis man bliver bedt om det.
6. At man tror,, man skal komme løsningsforslag. .Det skal man kun, hvis man bliver bedt om det.
7. At man kommer uopfordret med råd og indblanding...
8. At man tror, man ikke må være uenige. Man skal kunne lytte i 10 minutter og have det godt med det, selv om man er uenig. Man skal ikke nødvendigvis være enig men tænke over, hvad den anden har sagt.
9. Når den man taler for meget om sig selv. Hvis du har svært ved at lytte, bør du gå i terapi og finde ud af hvorfor, for det er en svaghed ved din karakter, der ødelægger mange gode kontakter. Man skal tale lige tale meget om sig selv og spørge lige meget til den andens følelser, ellers opstår der indre aggressioner.
10. Når man vurderer den andens oplevelser. Man kan ikke diskutere, hvad den anden har oplevet hvorvidt det er rigtigt eller forkert, medmindre man er blevet bedt om det.
11. Når der ikke gives respons. Husk at give udtryk for, hvad du har forstået ved at gengive det centrale i det, den anden har sagt, ellers opstår der forvirring, og den anden vil ikke føle sig hørt.
12. Når man kritiserer den andens interesser. Det, der gør den anden glad, må du ikke kritisere, f.eks. fodbold, eller astrologi, fordi den anden bliver såret og tager afstand.
13. Når man har for store forventninger. Alle har mindst 3 forventninger, der er for høje i forhold til, hvem man har en dyb kontakt med. For høje forventninger skaber kronisk vrede og utilfredshed.
14. Når du kun satser på en enkelt dyb kontakt eller ven. Der skal mange personer til at dække dine behov.
15. Når du skjuler din sårbarhed bag angreb og brok. Fortæl, hvad der gør dig glad i stedet.
16. Når du ikke stiller krav. Du får ikke det, du vil have ved at give det til andre, men ved at kræve det fra andre. Det skal dog fortælles på en positiv måde, der får de andre til at føles dig gode nok.
17. Når du trøster for tidligt. Hvis din ven græder eller er ked af det, så lad være med at trøste men kig på personen og sig:” Vil du tale om det ?”Hvis svaret er ja, så lyt tavst i lang tid inden den anden tydeligt beder om respons.
18. Når man tror den anden udnytter en 97%, men faktisk gør sit bedste hele tiden.