Forstærkning af selvtillid

1. Du skal udarbejde en liste med 30 punkter på små praktiske ting i hverdagen, som du er
god til.
2. Du skal udarbejde en liste med 30 punkter, som du er god til i kontakten med andre
mennesker. Det skal kun dreje sig om følelsesmæssige ting.
3. Du skal tænke på en person, du kan lide og finde et personligt træk ved personen, du kan
lide. Næste gang du møder vedkommende, skal du fortælle det.
4. Du skal finde noget ved en anden person, som han/hun er god til .Næste gang du møder
personen, skal du sige det. .
5. Du laver en liste med 10 punkter, som du skal øve dig i som menneske .Listen skal vises
til en person, du kan lide
7.. Du laver en liste over ting, som du synes, andre skal øve sig i. Listen skal så vises til en . person, du har respekt for.