Generel personlig kritik

Du skal blive en bedre kollega
Du skal være mere loyal overfor virksomheden.
Du skal tage mere ansvar for dit liv
Du skal blive bedre til at kritisere andre.
Du skal være åbne overfor nye tanker.
Du skal være mere tolerant.
Du skal tage flere initiativer