Hvad der gør mandlige kollegaer glade

De fleste mænd er ikke opdraget til at stille krav til kvinder. Hvis mænd i højere grad turde bede kvinder om det, de gerne vil have, ville kvaliteten i samværet på tværs af kønnene stige. Den følgende liste er lavet på baggrund af besvarelser fra en lang række mænd, som blev bedt om at fortælle, hvad der gør dem glade, og jeg har tilføjet mine egne eksempler. Jeg bliver glad, når du…

1. Laver kaffe til mig
2. Sætter dit hår på en ny måde
3. Fortæller mig, hvad du er ked af
4. Lader mig hjælpe dig
5. Fortæller, hvad jeg konkret , hvis du ønsker jeg skal gøre noget anderledes.r
6. Diskuterer med mig
7. Giver respons på det, jeg siger
8. Roser mig i andres påhør
9. Griner med mig
10. Siger, jeg har gjort et godt stykke arbejde
11. Pjatter med mig
12. Spørger til mine interesser
13. Siger undskyld, når du har begået en fejl
14. Lader mig få helt ro i en halv time, når jeg kommer på arbejdet
15. Beder om min støtte
16. Griner, når jeg driller dig
17. Gør det smukt og hyggeligt på arbejdet