Hvorfor afviser man kritik

Vi får alle kritik hver dag i passende doser, direkte eller indirekte af vores kollegaer, venner, kærester, forældre og børn. Kritik er sundt for alle, hvis den er velment og man ikke har formål som f.eks. at kontrol, nedbrydning og skjult hævn.
Vi har alle en masse dårlige erfaringer med at få kritik af vores forældre, i skolen, af kærester osv.
Vi har alle oplevet den uretfærdige kritik, der har været alt for hård i forhold til den fejl man har lavet. F.eks. at blive frosset ude i 14 dage. Vi har alle oplevet at en fejl vi har indrømmet er blevet brugt imod os i mange år efter, og det er en af grundene til, at man i dag har svært ved at indrømme fejl.
”Vil de stadig holde af mig og respektere mig, hvis jeg indrømmer mine fejl ?”
Jo, dårligere man er til at indrømme sine fejl, jo mere intolerant er man, når andre begår fejl.
Jo, nemmere man har ved at indrømme sine fejl, jo nemmere har man ved at tilgive andres fejl.
Når man er god til at indrømme fejl, giver det respekt, tillid og tryghed til ens omgivelser.
Dem der ikke kan indrømme fejl, bliver ensomme mennesker, for man kan ikke stole på en person, der ikke vil indrømme fejl.
Saglig og brugbar kritik er kærlighed på højeste plan, og vi er dybt afhængige af kritik fra andre, det skaber nærhed og sammenhold. Uden kritik vil sammenholdet og nærheden lang-somt forsvinde.
Tilbageholdt kritik giver kulde, afstand, hævnaktioner, sabotage, bagtalelser, modarbejdelse af virksomhedens interesser og tyveri.
Kritikken skal siges på det rette tidspunkt, rette sted og under et antal øjne Nogle gange under 4 øjne, andre gange med mange øjne, nogle gange skriftligt.
Måden det bliver sagt på betyder mere end selve kritikken.
Ordformuleringen er meget vigtig, for et forkert ord kan ændre modtagerens opfattelse
Det kan være godt at fremhæve ca. 3 ting, man godt kan lide ved personen, inden man kommer til et kritikpunkt.
Andre gange skal kritikken komme først, men være positivt formuleret.
F.eks.- Du skulle blive lidt bedre til at lytte.
Forkert måde: - Du er dårlig til at lytte.
10 eksempler på en korrekt måde at sige det på.
10 eksempler på en forkert måde at sige det på.