Hvorfor man er bange for at sige undskyld

En del mennesker kommer i kontakt med mindreværd, når de skal sige undskyld og er bange for, at deres undskyldning skal blive brugt imod dem senere. Andre undskylder for ofte, og det er udtryk for stor angst for ikke at være accepteret og for at miste andres accept.
I et kollega forhold er det vigtigt at sige undskyld tit, for det skaber tillid og tryghed, og når man arbejder tæt, er man mere følsom og tager mange ting mere nært. Det er vigtigt, at begge parter siger undskyld regelmæssigt, hvis de ønsker at være troværdige og at bevare kvaliteten i forholdet.
Jeg synes, man skal love, at man ikke senere bruger indrømmelser imod hinanden eller hentyder til dem i et skænderi eller andre situationer. Sker det alligevel, vil undskyldningerne ophøre, og kollega forholdet er i fare for at blive slidt op af uafklarede konflikter.
Når man skændes, mener jeg ikke, det handler om at vinde men om at lytte til hinanden. Helt enige kan man dog aldrig blive, medmindre den ene part udsletter sig selv og indordner sig under den anden i en grad, så selv hunden er mere selvstændig. På kort sigt kan det være meget trygt, at den ene part indordner sig, men det bliver hurtigt kedeligt, og den dominerende part får et alt for stort ansvar, føler sig svigtet og ensom og begynder at brokke sig over det manglende engagement og respons fra kollegaen side..
Ingen mennesker er jævnbyrdige, men man kan lære at tilpasse sig efter hinanden. Jo højere selvværd man har desto nemmere er det at sige undskyld, og jo lavere selvværd man har desto sværere er det at sige undskyld.