Introduktion til min verden

For du bedre kan leve dig ind i min verden og forstå, hvad jeg mener,, vil jeg starte med at fortælle, hvad jeg synes er vigtigt og grundlæggende viden om forskellen på manden og kvinden . Min model vil passe på størstedelen af den danske befolkning, selv om der er lige så mange nuancer, som der er mennesker og parforhold. Hver gang et par indleder et kærligheds-forhold, kan man stille de to mennesker overfor hinanden og danne teorier for, hvilke konflikter og kreative muligheder deres forhold vil skabe. Der er milliarder af muligheder, men nogle træk går igen i næsten alle forhold.

Jeg tager udgangspunkt i følende:

1. At manden og kvinden er meget forskellige
At kvinden kun kender til 25% af mandens verden.
At manden kun kender til 50% af kvindens verden.
.2. At der er forskel på mandens og kvindens reaktioner, når de bliver sårede, vrede eller
kede af det.
3. At kvinden skal formulere sine krav til manden, så han ikke føler sig anklaget og lukker
af. At manden på samme måde skal formulere sine krav til kvinden, så hun ikke føler sig
anklaget og lukker af.
.4. At de følelsesmæssige behov er livsvigtige, og at det har konsekvenser at leve uden at få
disse behov dækket.

Årsagen til at kvinden generelt ved mindre end manden, end manden om kvinden, er den simple, at manden er lukket. Han var måske åben i starten, da de var forelskede, men lige siden har han været lukket. Næsten alt, kvinden tror, hun ved om manden er hendes drømme, forhåbninger og fejlagtige tolkninger baseret på en meget lille viden. Efter 4 timers samtale med en mand, ved jeg oftest mere om ham end kvinden, der har været gift med ham i ti år.
Efter at have holdt mere end 400 foredrag om kærlighedsforhold, hvor hver fjerde tilhører var en mand, har jeg opdaget følgende:

1. Når jeg siger, hvordan mænd er og tænker, bliver mange kvinder vrede og får svært ved
at høre efter. .De afviser det, jeg siger, og går til modangreb i stedet for at stille
uddybende spørgsmål.
2. Nogle mænd forsvarer kvinderne i stedet for at tale om sig selv.
3. Nogle udvandrer under foredraget. De fleste er kvinder over 40 år.
4. Hvis jeg i starten af foredraget siger, at tilhørerne kun må stille spørgsmål i den første
time, og at vi derefter kan tage en debat, har tre ud af ti kort efter glemt mit krav og
bryder ind med kommentarer, hvorefter jeg må sætte dem på plads så vi kan få ro i
salen
5. Når jeg siger noget, som kvinder er uenige i, tager følelserne kontrollen hos mange
kvinder, så diskussionen bliver en magtkamp i stedet for en dialog.
6. Mændene er glade for, at jeg holder med dem. ”Endelig en, der giver igen efter 25 år
hvor manden er blevet kritiseret og misforstået.” .
7. Kvinderne holder krampagtig fast i deres illusioner om, hvordan manden bør være.
Årsagen kan være, at kvinden i sin barndom og ungdom har oplevet at hendes forældre
var følelsesmæssige fraværende, og nu har hun en ubevidst forestilling om, at manden
kan give hende alt det, hun ikke har fået.
8. Nogle kvinder begynder ca. 2 timer henne i foredraget at fatte, hvad jeg mener og
begynder for alvor at lytte. ”Endelig en mand, der tør tale om mandens følelser og om
kærlighedsforhold, som manden ser dem.”
9. Omkring halvdelen af kvinder ender med at være positive og begynder så småt at forstå,
hvad de har gjort galt i deres forhold.
10 De fleste mænd går lettede fra foredraget, fordi de endelig føler sig forstået.
11 Jeg bliver nødt til at skælde folk ud, når de opfører sig urimeligt . Mange af de øvrige
tilhørere nyder dette drama.
12 Når jeg taler om sex bliver der griner meget.