Jalousi blandt kollegaer

Jalousi er en medfødt følelse på lige fod med sorg.
Følelsen er naturlig.
Nogle er fra fødslen mere jaloux end andre.
Jalousi er blandt andet et tegn på, at et behov hos dig ikke er blevet dækket, eller at du ikke tager godt nok imod rosen, når du får den. Du tager måske imod ti procent, men have ti gange mere for at føle, du er fyldt op. .
Får du ikke dækket dine behov nogenlunde, vil du begynde at beklage dig, du vil kritisere meget, ikke rose særlig meget, blive sur, føle dig grim, føle at ingen kan lide dig, blive mistænksom, din misundelse og jalousi vil vokse.
Du føler dig ikke god nok og kan derfor ikke forstå, at dine kollegaer vil have dig sådan, som du er. Du sammenligner dig med andre men kigger kun på det, de kan tilbyde og glemmer helt, hvad du selv har og kan.
De der er meget jaloux, har brug for andres accept af, at de er det., dvs. de har brug for at blive bekræftet meget af kollegaer.
Jalousi kan falde på en skala fra hundrede til ca. tyve men aldrig helt forsvinde, så længe du har stærke følelser mht. dit arbejde og din arbejdsplads.
I jalousien ligger angsten for at miste, som tit er forbundet med tidligere oplevelser, hvor du har mistet nogen eller noget, du holdt af. Følelser der er forbundet med tab skal bearbejdes og nogle gange køres igennem mange gange. Man kan sagtens miste folk selvom man stadigvæk ser dem. Der kan være sket et eller andet, der gør, at vedkommende har taget følelsesmæssig afstand. Hvis du tidligere har mistet nogen, du holdt af, tør du måske ikke række ud efter andre, fordi du er bange for at blive afvist. Hvis du ikke tør række ud, vil du holde øje med, om andre får det, du gerne selv ville have haft. Hver gang en anden får noget, bliver du mindet om de behov, du ikke selv får dækket.
Angsten for afvisning kan også rumme angsten for at komme i kontakt med følelser og give udtryk for dem. Du føler måske, at du udadtil skal være glad hele tiden, for hvis andre opdager at du er sårbar et sted, bliver det brugt mod dig.
Du skal bearbejde de afvisninger, du har været udsat for og lære at bearbejde fremtidige afvisninger.
I en eventuel terapi er det vigtigt, at terapeuten accepterer jalousien hundrede procent. Kollegaen skal lære at håndtere jalousien, når den kommer og være enige om, hvordan de gør det. Jalousien kan bruges som et positivt livstegn, og man kan oversætte tegnet til: ”Jeg respekterer dig og er bange for at jeg ikke kan leve op til virksomhedens krav.

Det kan anbefales at lave nogle aftaler omkring adfærd til fester og i samarbejdet med andre kollegaer. Den, der er meget jaloux, skal lære at tage imod ros og anerkendelse. Denne øvelse kan være en hjælp til det

1. :Kollegaerne sidder på to stole overfor hinanden og har øjenkontakt.
2. Den ene fortæller ti positive og konkrete ting om den anden.
3. Efter et minuts pause gentages det, mens den anden prøver at holde øjenkontakten.. Dette gentages ti gange.
4. Derefter gentager modtageren det, han/hun har fået at vide, i jeg-form.
5. De bytter roller og øvelsen gentages..