Kollegaens energi niveau er genetisk bestemt

Mennesket består af mere end 50.000 gener så derfor er alle mennesker forskelligt indrettet. Når en kvinde og en mand bliver gravide sammen og får et barn, så er det en blanding af mere end 100.000 gener som får en tilfældig blanding. Så når en familie får 3 børn, vil de alle være meget forskellige fra fødslen, og de vil opfatte verden meget forskelligt, uanset hvilken opdragelse de får. De lærer alle 3 nogle spilleregler, der skal overholdes, og det er det, de har som en fælles ting. Uanset hvor gode forældrene er, bliver det ene barn måske en taber, det andet barn måske en vinder, og det tredie barn rejser måske til udlandet og bliver der.
Nogle er født til at arbejde 30 timer om ugen og bliver fysisk og psykisk uligevægtig, hvis de prøver at arbejde 40 timer .En der er født til at arbejde 30 timer kan blive alkoholiker, overvægtig eller impotent af at arbejde 40 timer. Det kan være svært at acceptere, at man kun kan arbejde 30 timer, men man kan sagtens blive lige så lykkelig som den, der arbejder 60 timer.
Nogle mennesker arbejder 60 timer til de bliver 90 år gamle, og andre har gået over deres grænser og arbejdet for meget, og er derfor udbrændt som 45 årige og kan derfor kun arbejde 20 timer resten af livet. Alt for mange danskere er gået over deres grænser arbejdsmæssigt, og er derfor blevet syge til skade for hele samfundet.
Mange kollegaer tør ikke sige nej, hvis arbejdsgiveren spørger dem om overarbejde, fordi de er bange for konsekvensen.
Arbejdsgiverne ved ikke hvor alvorlige konsekvenser det har for den ansattes børn og kæreste, som tager skade af den ansatte længere varende overarbejde.
De arbejdsgivere der ikke giver ligeløn for lige arbejde skader familielivet. Hvis kvinden får mindre i løn for de samme arbejde, vil kvinden lade den vrede hun har over det, gå ud over sin mand derhjemme.