Konkret og generel ros

Ifølge vores kulturarv så må man ikke bede om ros, den skal komme af sig selv, så man må håbe, at man bliver opdaget..
Der er ikke tradition i Europa for at rose ret meget, kun hvis der er virkelig grund til det.
I forhold til ens arbejdsenergi så betyder ros selv for små ting meget for ens energi niveau.
Hvis kollegaer bliver rost for de små ting de gør, så vil deres overskud og energi niveau stige til gavn for alle parter.
Det er bare skønt at få ros og mærke ens følelser boble inden i af glæde. Der er 100 gang lettere at tage imod kritik og krav, hvis man bliver rost hver dag og gerne af forskellige personer, idet der er forskel på, om det er ens kollega eller chefen, der roser. Får man ros fra en man ikke kan lide, vil man synes bedre om personen fremover. Bliver man rost i længere tid af en person man ikke kan lide, kommer man ofte til at kunne lide personen på et eller andet tidspunkt.
Ens dag kan være reddet af en lille rosende bemærkning fra en anden kollega, så man pludselig ser solen skinne, og det hele er ikke så slemt alligevel.
Alle mennesker har en masse kærlighed at give og som går til spilde ud i den blå luft, fordi de tror at kun få vil have den..
At modtage ros fra kollegaer betyder meget for familielivet, idet man kommer hjem og giver rosen videre til ens børn og kæreste.

Eksempler på konkret personlig ros

Du er god til at muntre andre op med rosende ord, når de er stressede.
Du er god til at sige din mening på en venlig måde.
Du er god til at løse konflikter, fordi du lytter længe inden du siger noget.
Du er god til at spørge mig om, hvordan jeg har det.
Dun er god til at tilbyde mig hjælp, når du kan se, jeg har brug for det.
Du er god til at lytte, når jeg er irriteret på virksomheden.
Du er god til at ringe til mig og fortælle om dig selv.

Eksempler på generel personlig ros

Du er god at tale med
Du er god til at løse konflikter
Du er diplomatisk
Du er sjov
Du er ærlig
Du er et godt menneske
Du er god til at sige din mening