Konkret personlig kritik

Du skal blive bedre til at lytte.
Du skal spørge noget mere til mig.
Du skal øve dig i at overholde aftaler og tidspunkter
Du skal indhente mere viden om folk, før du dømmer dem.
Du skal se sagen fra to sider.
Du skal afbryde mindre, når jeg taler.
Du skal lære at blive bedre til at tage imod kritik.