Nedbrydende kritik

Alle har prøvet at få kritik der er alt for hård og for overdrevet, og hvor man har en fornemmelse af, at her ligger noget andet bag, som handler om noget andet.
Alle mennesker har ophobet vrede og irritation over en lang række ting i livet.
Nogle mennesker kommer til at blande tingene sammen, sådan at den vrede de har over en række ting bliver blandet sammen med en konkret nutidig situation. Det betyder at den vrede som i virkeligheden tilhører kæresten derhjemme bliver smidt i hovedet på kollegaen.
Den ophobede irritation og vrede kan komme til udtryk i, at man bliver iskold og afvisende over for en kollega, der har begået en lille fejl. Syndebuk filosofien opstår ved at en personalegruppe har en masse ubearbejdet irritation, sorg, afsavn og vrede som ikke er blevet bearbejdet fra deres privatliv. En ansat begår en fejl, som f.eks .at glemme en aftale, og det gør vedkommende måske flere gange. En kollega kritiserer personen på et personalemøde og 4 andre kollegaer følger trop. Nu har disse kollegaer mulighed for at få afreageret på denne person, og kritikken bliver mere voldsom og mere personlig end den burde være. Hvis lederen ikke griber ind her, er lederen skyld i, at denne person bliver brugt som skraldespand or angribernes behov for at komme af med noget, der hører til et andet sted.
Det sker selvfølgelig ubevidst, og de kollegaer der gør det, ved det ikke selv, men de får det bedre nu og her. Især på hospitaler er det udbredt, at en sygehjælper eller sygeplejerske bliver offer i flere måneder for uberettigede anklager og kritik. Denne person vil så holde op efter et stykke tid, hvorpå personalet ubevidst finder en ny syndebuk kort tid efter. Hvis kollegaerne er presset meget vil denne tendens være udpræget.
Lederen skal være meget opmærksom på, hvem der er personalets ynglingssyndebuk, og det er lederens opgave at beskytte og forsvare denne kollega.
I fremtiden vil de moderne virksomheder tilbyde personalet gratis kropspyke terapi, hvis der er behov for det, for på den måde at hæve kvaliteten af samværet i personalegruppen.
Kollegaernes tilknytning vil blive meget stærkere, og der vil være færre konflikter og mindre mobning af svage eller anderledes tænkende kollegaer, f.eks. mennesker af anden kulturel baggrund.
Man kunne i fremtiden optage alle personale evalueringer på video, så ledelsen kunne afsløre
kollegaer, der kritiserer andre kollegaer uhensigtsmæssigt.
Har en kollega et problem med andre kollegaer, kan vedkommende tage vreden med hjem og
lade det gå ud over sin kæreste, børn, hund eller andre f.eks. bilister..


Eksempler på nedbrydende kritik


1. Du burde vide at…
2. Det er for dårligt, at du ikke har tænkt på…
3. Enhver ved at…
4. Du kan da tænke dig at…
5. Har du gået i skole ???
6. Hvem har lært dig at…
7. Du har 5 tommelfingre på hver hånd
8. Tænkt dig om…
9. Du må selv finde ud af…
10. Det tyder på at du er ligeglad med os


Eksempler på opbyggende kritik


1. Du skal øve dig i at overholde aftaler
2. Du kunne blive bedre til at overholde aftaler
3. Når du ikke overholder aftaler mister jeg tilliden til dig
4. Når du bryder en aftale bliver jeg ked af det
5. Når du ikke laver en ny aftale, inden den anden aftale udløber, tænker jeg, at du er ligeglad med mig.
6. Når du ikke overholder aftaler bliver du ensom
7. Når du bryder en aftaler, vil jeg undgå dig
8. Når du ikke overholder aftaler, stjæler du noget af min energi, fordi jeg skal bruge tid til at tænke på det
9. Når du misligholder en aftale opfatter jeg det som mangel på respekt for virksomheden. .
10. Når du ikke overholder aftaler med mig, gider jeg ikke bruge tid på at overholde mine aftaler med dig.
11. Når du ikke overholder aftaler, har jeg ikke lyst til at lave flere aftaler med dig.
12. Hvad synes du konsekvensen skal være, når du bryder aftaler?
13. Hvordan vil du straffe andre, der bryder aftaler med dig ?