Perfektionisme er lavt selvværd

Jo mindre kærlighed, opmærksomhed og bekræftelse man har fået i sin fortid, jo lavere er ens selvværd, og jo mere perfekt vil man gerne være.
Man prøver at være perfekt for at undgå kritik og for at få så megen accept, bekræftelse og opmærksomhed som muligt og blive fyldt op af energi. Senere i livet kan man erstatte en del af behovet for accept ved at have succes på arbejdet eller igennem sport, håndværk eller ved at være kreativ.
Jeg oplever, at ældre kollegaer generelt har fået og generelt har et lavere selvværd end yngre kollegaer, og det er måske, fordi de ældre kollegaer får mindre opmærksomhed og accept end de yngre. Derfor bliver mange ældre kollegaer provokeret, når deres yngre kollegaer viser, at de er noget værd.
Man ældre chefer eller ansatte vil gerne have yngre kollegaer med et højt selvværd, men så snart disse er blevet ansat i virksomheden, prøver de ældre kollegaer ubevidst eller bevidst at pille de yngre kollegaer ned ved at undlade at rose dem eller ved at kritisere dem ofte. Det omvendte er også tilfældet, at yngre kollegaer piller ældre kollegaers selvværd ned, men det første ser jeg oftere.