Regler for evaluering af personale

1 Du må ikke udtale dig generelt om en person. Du skal gøre det konkret.
Eksempel:
a) Generelt; ” Du er dårlig til at lytte”.
b) Konkret: ” Du skal øve dig i at lytte mere til mig.”

2 Du må ikke bruge definitive ord som altid, aldrig og lignende.
Eksempel:
a) Negativt: ” Du siger aldrig noget”
b) Positivt: ” Jeg kunne godt tænke mig, at du sagde noget mere engang imellem

3. Du skal tilpasse det, du siger til personens angstniveau.
Eksempel:
a) Negativt: ” Du er ikke for klog”
b) Positivt: ” Jeg ville sætte mig lidt mere ind i situationen

4. Kritikken må ikke være afvisende (personen vil ikke føle sig god nok)
Eksempel:
a) Negativt: ” Du kan ikke klare den opgave”
b) Positivt: ” Jeg synes, det er en meget svær opgave.

5. Nogle gange skal kritikken være under 4 øjne.
Eksempel:
a) Negativt: ” Du har brudt din tavshedspligt” ( alle ser på)
b) Positivt: ” Jeg vil gerne tale med dig under 4 øjne”

6. Nogle gange skal kritikken gives i en gruppe
Eksempel;
a) Negativt: du giver løse rygter videre om andre medarbejdere
b) Positivt: der er opstået rygter om din person i gruppen, og det er følgende:
.
7. Du må ikke udtale kritikken som en diagnose eller etiket (dom)
Eksempel:
a) Negativt: ”Du er depressiv, konfliktsyg, svag osv. ”
b) Positivt: ” Hvad er du ked af ?” eller ” Hvad er du bange for ?” osv.

8. Husk at vise sympati og forståelse, før du kritiserer
Eksempel:
a) Negativt: ” Den fejl må du se at få rettet op på”
b) Positivt: ” Jeg forstår godt, du blev vred og lidt grov, men..”…