Sige fra og nej på en konstruktiv måde

De fleste har svært ved at sige fra og nej, fordi de bange for at irritere og gøre den anden vred.
Mange har erfaringer for at hvis man siger fra/nej så bliver man straffet på en eller anden måde. f.eks. med kulde, og at man ikke fremover får de spændende job, men alle de kedelige job.
Mange har oplevet i deres fortid, at kosekvensen af at sige fra/nej var alt for hård f.eks., at man skulle høre for det i lang tid efter.
Man har derfor ikke turde sige fra og har derfor ikke øvet sig i at sige fra på en konstruktiv måde.
Mange ved ikke, hvordan man skal sige fra/nej på en måde der ikke får konsekvenser for dem selv og siger derfor fra/nej på en måde, der kommer til at støde kollegaer i den grad, at de har lyst til at hævne sig. .Heldigvis besinder de fleste sig og tænker: ”han har nok en dårlig dag og lader derfor som ingenting ”. Sker det for tit at en kollega siger fra/nej på en negativ måde, så bliver der ballade på et eller andet tidspunkt. Den det går ud over vil på en eller anden måde komme tilbage og komme med bemærkninger til den pågældende kollega som ikke forstår, hvorfor den anden måske er kold.
Den der siger fra/nej på en negativ måde får det ikke at vide, men bliver straffet uden at vide, hvorfor. Denne kollega tror nu at den anden kollega ikke kan lide ham, men det er ikke tilfældet, han er bare irriteret over den måde, der bliver sagt fra/nej på, og det ved kollegaen måske ikke. Så de ved begge to ikke, hvad der er galt men mærker bare et ubehag som skaber samarbejdsvanske-ligheder .

Det er almindeligt at kollegaer begynder at brokke og beklage sig over andre kollegaer eller arbejdet generelt Det er et udtryk for, at man bliver stresset, fordi man ikke har sagt fra.

Eksempler på at sige fra på en negativ måde

Forkert 1. Ja, ja, det skal jeg nok, selvom jeg har travlt
Rigtig Ja, det ordner jeg

Forkert 2. Det må vi se om jeg får tid til.
Rigtig Det er færdigt om 8 dage.

Forkert 3. Nå skal det være nu. Du kan ikke være bekendt at komme med det så sent.
Rigtig Ja, det er færdigt om 14 dage.

Forkert 4. Nej, det kan vi ikke nå i en overskuelig fremtid
Rigtig Jeg ringer tilbage til dig i morgen og giver dig et tidspunkt på, hvornår du kan
forvente at få varen

5. Kom altid med en klokkeklar udtalelse og hold dine stressproblemer for dig selv og lov aldrig noget, du ikke kan overholde. Lov heller en dato, der er 8 dage længere fremme og kom så 4 dage før og sig det er færdigt, Kollegaen elsker at blive over-rasket med, at man er færdig 4 dage før. Mange presser på for at få det færdigt før, og det må du aldrig lægge under for Forsøg på at behage kollegaen kan føre til, at du mister et godt arbejdsforhold. Kollegaen føler sig svigtet og ladt i stikken, hvis du ikke kan overholde aftalen alligevel

Man kan tilbyde en anden kollega hjælp eller materielle ting og føle sig afvist uden at kollegaen ønsker det.

Eksempler

1. Vil du have en kop kaffe ?
Forkert Kollegaen svarer: Nej, eller ryster på hovedet.
Rigtigt Det var pænt af dig, ellers tak.

2 Skal jeg hjælpe dig med kopimaskinen ?
Forkert Det er jeg ikke interesseret i.
Rigtig Tak for tilbudet, ellers mange tak.
Rigtig Tusind tak, det var sødt af dig at tilbyde mig hjælp.


Mange kollegaer i dag er lidt uhøflige og har ikke lært hjemmefra, hvor vigtig det er at anerkende enhver form for hjælp eller forsøg på samme.
Mange er ikke klar over, at hvis man glemmer at sige tak eller give den anden kollega en form for
tak, som ikke kan misforstås, f.eks. et smil, klap på skulderen, et kram kan sige lige så meget
som ord. Det er vigtigt at den, der tilbyder hjælp ikke føler sig afvist, men glad, så man får lyst til
at tilbyde sin hjælp eller tjenesteydelser igen.
Glemmer man at sige tak eller anerkende tilbudet, så bliver den, der har tilbudt sin hjælp, trist
og føler sig afvist.