Virksomhedens ledere påvirker kollegaens intelligens

Oplæring har stor indflydelse på, hvordan intelligensen udvikles hos kollegaerne. Hvis kolle-gaerne bliver styret for meget, og lederen er over kollegaen hele tiden for at hjælpe og styre handlinger, så behøver kollegaen jo ikke selv at bruge hjernen så meget. Jo mere man bliver nød til at bruge hjernen jo bedre bliver den. Kollegaer skal styre en lille smule, så kollegaen får lyst til at arbejde selvstændigt og løse nye problemer. Nogle kollegaer tager for meget over og styrer hjælper for meget, og det forringer kollegaens muligheder for at udvikle intelligensen. Hvis kollegaen ikke styrer lidt, så giver kollegaen helt op og lærer derfor heller ikke ret meget, og det påvirker også intelligensen negativt..

Lad kollegaen arbejde så selvstændigt som muligt, og bland dig først, når der virkelig er brug for hjælp.

En vejledende oplæring giver intelligente kollegaer, fordi kollegaerne skal bruge deres hjerne meget, og hver gang de mangler information eller vejledning, kan de få hjælp, men først når kollegaen beder om det på en eller anden måde. Større børn beder om hjælp direkte med ord, - ved at stille spørgsmål.

Kollegaer, der bliver styret meget af deres kollegaer har ikke så meget, at bruge hjernen til, de bliver overbeskyttede og kvalt.. Det er kollegaernes behov for kontrol og ejendomsfornem-melse over for kollegaen, der skaber mindre intelligente kollegaer. Man kan rette op på skaden ved at ændre kollegaernes holdning hertil. En kollega kan også forøge sin intelligens f.eks. at bruge computer, bygge hus, tage kurser i personlig udvikling. Følelsesmæssige problemer hæmmer udviklingen af intelligens, hvis de personlige problemer er de samme gennem mange år. Hvis ens personlige problemer skifter meget, kan det forøge intelligensen, specielt hvis man går i Kroppsyke Terapi , hvor følelser og intelligens skal samarbejde. Kollegaer, der styrer deres kollegaer meget, forhindrer et sundt samarbejde mellem følelser og intelligens, og derfor bliver kollegaer ustabile. En vejledende oplæring forener følelser og intelligens på egne præmisser, og kollegaerne bliver mere stabile..

For mig er intelligensen evnen til at anerkende, opstille og løse problemer følelsesmæssigt, logisk, sprogligt og kreativt.