Når manden lukker af

Når mænd har en konflikt med sig selv eller andre, har de tit brug for at lukke af og gå ind i deres hule, have, garage eller herreværelse for at tænke over, hvordan man kan løse denne konflikt på en for alle parter fornuftig måde. Først når manden har været inde i sin hule en tid, kan han komme ud med resultatet af sine overvejelser.
Kvinden kan føles sig afvist i denne situation, og derfor skal manden fortælle hende, at han er inde i sin hule og er lidt indadvendt og fjern et par dage eller timer, og at han senere vil fortælle hende, hvad der er kommet ud af det. Kvinden kan så få fred i sjælen og venter nu i stedet med interesse på, hvad der kommer ud af det.
Hvis manden ikke fortæller kvinden, hvorfor han er lidt fjern, og hvis han ikke kan sætte ord på resultatet af sine overvejelser, vil kvinden føle sig svigtet og blive meget ensom, og det er meget smertefuldt. Den ensomhed
kan ødelægge et forhold, som ellers kunne have været smukt.
Når manden efter et stykke tid fortæller om sine overvejelser, skal kvinden huske, at det er hans oplevelse af situationen, manden udtrykker, og hun selvfølgelig har lov til at have en anden mening. Begges meninger er lige rigtige.
Man skal ikke altid være enige, men man kan altid lytte til den andens oplevelse og tænke på det som en mulighed for at lære personen at kende.
Når man har hørt på den andens historie, skal man undgå at komme med anklager, etiketter, diagnoser og påstande om, hvem den anden er, og hvad vedkommende tænker og føler. Gør man det, skaber det afstand og krig. I stedet for skal man nøjes med at fortælle om sin egen oplevelse af situationen.