Når unge bliver ked af det

Unge bliver kede af det, ligesom voksne.
Når man er baby græder man bare, hver gang man bliver ked af det eller utilfreds. Når man er barn græder man, hvis man er ked af det, og når barnet ikke får sin vilje. Når man er større græder man kun, når man er ked af det. Når man bliver endnu større måske 14 år græder man kun, hvis man er meget ked af det og ikke kan holde igen, fordi man har erfaret, at det ikke nytter noget. De fleste lærer at de ikke skal skabe sig, tag dig sammen, hold op med at stå der og flæbe. De fleste børn og unge får det indtryk, at det er flovt, pinligt og svagt at græde. I vores samfund er det ok at græde, men alligevel har 9 ud af 10 unge svært ved at græd3e og komme af med det, de er kede af. Hvis du er ked af det og ikke græder bliver du nødt til at tage afstand til dem sorgen handler om. Al den tid du tager afstand kan du ikke tage imod kærlighed fra den person eller de personer.
Barnets overskud og selvværd bygger på, hvor meget kærlighed det modtager. Når barnet kommer og er ked af det,, må du aldrig afvise det, og det samme gælder din kæreste. Afviser man et menneske der er ked af det, fordi man måske er vred eller ikke forstår det, der sker, så svækker man barnet, isolerer det og tapper barnet for overskud. Når barnet er ked af det, skal man lytte i lang tid uden at afbryde og stille spørgsmål. Man må som lytter holde sin uenighed og egne følelser tilbage, lægge vreden på en hylde, indtil barnet er kommet af med gråden og tankerne og aldrig afbryde den anden i at komme af med følelserne. F.eks. når faderen siger til moderen, hold op med at græde, er det fordi faderen bliver bange for sin egen gråd eller ikke ved, hvad han skal gøre, når hun græder. Faderen skal gøre følgende, når hun græder.
Han skal holde om hende eller sidde ved siden af hende uden at sige noget.
Han skal tænke, jo mere hun græder, jo bedre for hende og parforholdet, det samme gælder forældrenes forhold til børn.
Hvis manden beder hende om at holde op med at græde, vil det have en negativ indflydelse på hendes seksualitet og det i baghovedet, vil manden nok ikke i længden sige, hold op med at græde, tværtimod.
Når barnet kommer og er ked af det, bliver det dybt såret og krænket, hvis det bliver afvist. Mange børn vil føle sig meget svigtet, hvis det bliver afvist, når det er ked af det, og det vil skabe en masse ballade dagene efter, så det er en dårlig forretning for familien som helhed. Lad barnet tale ud, græde ud og du vil bevare barnets tillid, styrke, barnets selvværd , og barnet vil med glæde hjælpe mere til med alle de praktiske ting i huset. Børn der tit bliver afvist, mister lysten til at hjælpe til i huset, og de modarbejder forældrene, fordi de er kede af det. Mange børn og voksne der er kede af det, har erfaret at det ikke kan betale sig at tale om det, man er ked af fordi…

1 Man bliver afbrudt når man græder
2 Man bliver afvist
3 Man bliver gjort til grin
4 Man bliver anklaget for at skabe sig
5 Man opnår ikke noget
6 Man lider nederlag
7 De stiller ikke uddybende spørgsmål

Men barnet tænker, jeg må klare mig selv, jeg vil ikke udsætte mig for at
blive afvist, når jeg er ked af, så gør det bare endnu mere ondt.
Når barnet lever på den måde er det starten til at skabe svage børn, fordi
det ikke kan modtage kærlighed fra voksne i de perioder, hvor de er
kede af det eller vrede på deres forældre.
Det kan måske tage 3 uger, hvor man afviser sine forældre, hvor det
kunnet have taget 3 timer, hvis man havde talt om det.
Hvis et barn ofte bliver afvist, f.eks. hver uge, ja så er der ikke ret
mange perioder, hvor barnet kan tage imod forældrenes kærlighed.
Selvom forældrene er meget kærlige og hjælpsomme overfor barnet,
nytter det ikke så meget, hvis kærligheden preller af som vand på en gås.
Hvis f.eks. barnet er vred på mor, så skal barnet først have lov til at
skælde mor ud, før barnet kan tage imod kærlighed fra mor igen. Jo
bedre forældrene er til at tage imod barnets sorg og vrede, selvom det er
uenige med barnet, jo stærkere bliver barnet. Masser af kærlige forældre
skaber svage børn, fordi børnene ikke kan tage imod forældrenes
kærlighed, på grund af indespærret vrede og sorg imod forældrene. Når
barnet har talt ud, og forældrene har vist, at de har forstået barnet, først
der er barnet klar til at høre ordentligt efter, og det gælder også kon-
flikter voksne imellem.

Man bliver måske aldrig enige, fordi vi alle oplever verden forskelligt,
fordi vi både har følelser og intellekt, der tit er uenige. Når vi alle render
rundt med stor uenighed mellem vores følelser og intellekt, hvordan kan
vi så forvente enighed mellem mennesker. Vi kan ikke forvente enighed,
forståelse, men vi kan forvente accept og tilgivelse. Alle mennesker
lever i forskellige verdener, og vi kan mødes på nogle områder af livet
og kun forvente at blive forstået af dem, der har prøvet det samme og
kan huske det. Man forældre kan ikke huske, hvor frygteligt det var at
blive afvist af sine forældre, de er selv blevet meget afvist.
Hvis deres forældre har sagt, gå ind på dit værelse og hold op med at
skabe dig, så vil de samme børn 20 år senere sige det samme til deres
børn, hvis de ikke kan huske den psykiske smerte det var at blive afvist.
I kroppsyke terapi kommer man til at huske sin barndom, og derfor vil
man ikke begå de samme fejl overfor sine børn og kæreste efter 20
weekend kurser i livskvalitet.
Jeg har selv haft svært ved at sige, at jeg var ked af det til min kæreste
venner og familie, i stedet har jeg taget afstand eller prøvet at hævne mig
ved at gøre dem kede af det. Den metode er meget destruktiv og giver
mig selv og andre en masse psykisk smerte og problemer, som er spild
af livsenergi. Grunden til at bruge den metode var fordi, det var at vise
styrke, og jeg er en åndelig kriger.
At skulle sige at jeg er ked af det, er at vise svaghed, og det er imod min
ære og og værdighed og stolthed. Det er det mest intelligente og kon
struktive at sige, jeg er ked af det, men gud hvor det dog kræver mod og
er imod min natur. I dag viser jeg svaghed overfor dem, jeg føler mig
tryg ved, og det sparer mig for en masse problemer, giver overskud og
mine nærmeste respekterer mig endnu mere, når jeg fortæller, at jeg
er ked af det.
Hvis jeg fortæller, at jeg er ked af det, og det bliver afvist, så fortæller
jeg, at jeg føler mig afvist og håber på det får dem til at tage mig
alvorligt. Bliver de ved, så bliver der ballade, hvor jeg giver dem en
skideballe, så alle musene flygter ud af huset for ikke at få høreskade.

Når skideballen som varer i 3 minutter, så lytter de fleste af mine
nærmeste. Hvis jeg stadigvæk er ked af det, forsøger jeg dagen efter,
hvor det hele er faldet til ro, selvom det er den sidste udvej, så kan den
også bruges.
Husk at dit selv bygger meget på, hvor meget du har taget imod fra
andre mennesker, du holder af eller elsker. Jeg kender mennesker i
toppen af Dansk Erhvervsliv som har en årlig løn på 800.000 kr. men
ikke føler sig gode nok og har et lavt selvværd.
Jeg kender mennesker som er arbejdsløse og alligevel har et højt
selvværd og føler sig gode nok.