Nogle betragtninger om livet

1. Så er det nok!
2. Der findes ingen skjulte meninger.
3. Du kan ikke komme derover herfra, og der er ingen andre steder at gå hen.
4. Vi er allerede ved at dø, og vi vil være døde i lang tid - eller måske?
5. Intet varer evigt - eller gør det?
6. Du kan på ingen måde få alt, hvad du vil have.
7. Du kan ikke få noget som helst uden at give slip på det.
8. Du skal kun beholde det, du giver væk.
9. Der er ikke nogen særlig grund til, at du spilder noget.
10. At være god bliver ofte ikke gengældt, og der er ingen kompensation for uheld.
11. Du har et ansvar for i det mindste at gøre dit bedste.
12. Du er et tilfældigt univers, vi bringer mening til, eller er du?
13. De styrer i virkeligheden ingenting.
14. Du kan ikke få nogen som helst til at elske dig.
15. Ingen er stærkere eller svagere end andre. Alle er på deres egen måde sårbare.
16. Du er ingen stor mand.
17. Hvis du har en helt, så se efter, om du har undertrykt dig selv på en eller anden måde.
18. Alle lyver, snyder og lader som om.
19. Al ondskab er potentiel vitalitet, der gerne vil omformes.
20. Endnu er det nødvendigt at kæmpe imod løsninger.
21. Du er, hvad du tænker, gør og ikke gør.
22. Onskab kan erstattes, men aldrig udryddes, for alle løsninger bringer nye problemer.
23. I er alle noget værd, hvis I bare vil eje det.
24. Barndommen er et mareridt.
25. Det er svært at være en På egen hånd pas på dig selv for
der er ingen andre til at gøre det voksen.
26. Alle er til syvende og sidst alene.
27. De vigtigste ting, må enhver selv gøre.
28. Kærlighed er ikke nok, men det hjælper.
29. Vi har kun os selv og hinanden. Meget er ikke meget, men det er alt, hvad der er.
30. Alt ser mærkeligt ud, men alt ser ud til at være det værd.
31. Vi må leve med flertydigheden i delvis frihed, delvis kraft og delvis kundskab.
32. Alle vigtige beslutninger må tages på basis at utilstrækkelige data.
33. Endnu er vi ansvarlige for alt, hvad vi gør.
34. Ingen undskyldninger vil blive accepteret uden handling.
35. Du kan løbe, men du kan ikke gemme dig.
36. Det vigtigste er at løbe væk fra rollen som syndebuk.
37. Vi må lære livets kraft at kende gennem vores hjælpeløshed.
38. Den eneste virkelige sejr er at overgive sig selv.
39. Alle de betydningsfulde kampe bliver belønnet i dig selv.
40. Du er fri til at gøre, hvad du vil. Du behøver kun at turde tage konsekvensen.
41. Hvad ved du i det hele taget - med sikkerhed?
42. Lær at tilgive dig selv, igen, igen og igen.
43. Alt er tilladt. Bare det ikke skader dig selv eller andre.
44. Intelligens er evnen til at anderkende og løse problemer.
45. Vær altid ulydig mod dem, der vil umyndiggøre.
46. Spørg og lær, så det, der sker nu, ikke skal blive ved at være, som det er.
47. Den, der er tilhænger af kræfternes frie spil, regner med, at andre vil tabe spillene.
48. Hvorfor skal unge altid blive ældre, før de får lov til at beskæftige sig med ungdommens problemer.
49. Tal til mennesker i et sprog, de forstår. Forstår de dig ikke, er fejlen din, og du må begynde forfra, ellers når I ikke videre.
50. Det ny sker, når den, der er tiltænkt tilskuerens rolle, begynder at blande sig.
51. Det er livsbekræftende at vide, at et menneske kan være så stærkt, at et regime må dræbe for at få det til at tie.
52. Ingen kan blive en anden end den, han eller hun er. Og alligevel er det muligt at udvikle sig og opdage uudnyttede ressourcer, ubrugte kræfter og modsætningsfyldte sider af en selv, der får ny energi til at springe ud og ulevet liv til at gro frem.
53. Du er et menneske med ubearbejdede oplevelser, mangel på omsorg og kærlighed. Du er blevet undertrykt i hjemmet, i skolen, på arbejde, af kæresten. Men du er også dine sejre, successer, de tider hvor dine behov blev tilfredsstillet og du fik liv til at give og modtage kærlighed. Tider hvor du oplevede naturen, spænding, kammeratskab, udfordringer. Når du lægger alt dette sammen og trækker fra, ser du, at du på nogle områder kun er 5 eller 10 år gammel, mens du på andre er 20, 30 eller 40 år. Lær at se, hvor du selv og andre er i livet og hjælp dig selv og de andre videre derfra.
54. Sandheden er uafhængig og grænseløs.
55. Du er, hvad du gør.
56. Ejer du tingene, eller ejer tingene dig? Hvis tingene ejer dig, vil du med sikkerhed blive stadig mere prostitueret for til sidst at forsvinde som person.

57. Angsten for at miste er lige så stor som tvivlen på, at du er noget værd.
58. For at leve i et godt parforhold kræves det, at...
- du kender dine behov.
- du kender dine forventninger til dig selv og den anden.
- du ved, hvad du har at byde på, og hvad du ikke har
endnu.
- du ved, hvad du kan forlange af den anden, og hvad den
anden ikke har endnu.
- du er i stand til at forlange og udtrykke det på en klar og hensigtsmæssig måde.
- du formår at forlange, at den anden gør det samme.
59. Neurose er den bedste måde at overleve på sammen med sine forældre, for på den måde fravælger man bestemte sider af sig selv, fordi de er forbudte, og så får man mest muligt af den kærlighed, der trods alt er til stede. I terapi vil personen få mulighed for at tilbageerobre de fravalgte sider og få flere handlemuligheder.
60. Problemer er opgaver, som skal løses.
61. Intet menneske er ondt indeni, men skuffelser, mangel på viden, smertefulde oplevelser og for lidt kærlighed kan gøre selv det mest afholdte og varme menneske til en asocial og undertrykkende personlighed i løbet af kort tid.
62. Et samfund tjener mest på dig, når du er robot. Tænk på det, når du er i dine bedste år og ikke, når du kommer på alderdomshjem.
63. Kærlighed og fornuft er to forskellige ting.
64. Folk, der elsker hinanden, slås, skændes, diskuterer, sårer hinanden, griner, eksperimenterer, elsker, boller, pjatter, er barnlige, stædige, udfordrer, kæmper om magten, fortvivles, græder og griner igen. Sådan er livet.
65. Den bedste voksenleg er to varme kroppe, der smelter i lidenskabens og kærlighedens favn blandet med fantasi og indre varme. "Jeg må gå nu, ihh, åhh, jah, aaaaaaaaaahhh".
66. Bolle vildt, bolle voldsomt, bolle i naturen, bolle i badekarret, bolle dyrisk, bolle blidt, bolle lidenskabeligt, bolle egoistisk, bolle i begge huller, bolle med frækt tøj på, bolle i flødeskum, bolle i lægens eller luderens roller, bolle tit og frit.
67. Vil du hjælpe et andet menneske, så lad det vide, at du står til rådighed, og vedkommende vil måske kontakte dig en dag. Først da er det menneske parat.
68. Hjælp er tillid, tryghed, mod, omsorg, indlevelsesevne, forståelse, ro, inspiration, fantasi, lytte, tale mindst muligt, accept, være dig selv.
69. Dårlig hjælp er at komme med en masse forslag, diagnoser, sætte etiketter på alt, afbryde tit, selv snakke meget, tale ned, tale op, være for venlig og positiv, have ingen eller dårlig øjenkontakt, undgå kritik, være et frelst og bedre menneske, tage beslutninger og dermed ansvaret fra den anden, have afvisende kropsholdning og mimik.
70. Ophobet sorg skaber ufølsomhed og kulde.
Ophobet vrede gør depressiv og giver spændinger og følelse af mindreværd.
Ophobet glæde giver uro og rastløshed.
Ophobet seksualitet gør depressiv og sexfikseret og giver en følelse af ikke at være god nok og ikke se godt nok ud.
Mangel på accept giver lyst til at flygte, en følelse af ikke at være god til noget og et ønske om at bekæmpe autoriteter.
71. Syge mennesker kan ikke gøre et samfund sundt. Det kræver individer, der har nået et vist bevidsthedsniveau. Alle problemer kan føres tilbage til enkelte individer og ikke til grupper, for grupper er styret af individer. Alt for mange beslutninger er taget af følelsemæssigt forkrøblede individer med et forsnævret syn på fordeling af ansvar, medindflydelse og midler. Kun bevidste mennesker kan fordele disse ting på en rimelig måde.
72. Det, du giver andre mennesker, har du selv brug for.
73. Ingen er for alvor fri, før man kan leve med sin egen død.
74. Det bedste, man kan håbe på at udrette, er, at erindre andre om det, de allerede ved, men på en ny måde.
75. Jo mere vi begrænser menneskers nysgerrighed, jo mindre vil de lære.
76. Hvorfor er det så svært at sige nej til et menneske, du elsker?
77. Tager du din jalousi alvorligt, vil den blive dig en god ven.
78. At sige farvel er lig med at kunne gennemleve smerte, sorg og vrede, men så kan du til gengæld også regne med, at du vil elske den næste endnu højere og dybere.
79. Det er en glæde, når to verdener mødes, og viljen til at ville leve sig ind i den andens verden er gensidig. Selvom de to verdener er meget forskellige, og der skal åbnes uendeligt mange døre, er glæden stor, når det lykkes.
80. Hvorfor vælger mange en partner, de er fascineret af, i stedet for en, der kan dække deres behov?
81. Du vil resten at livet søge det, du ikke fik i din barndom.
82. Jo flere afsavn du har lidt som barn, jo større er dine ubevidste krav til dine omgivelser nu.
83. Det gælder om igen at åbne til de rum i dig, du dengang måtte lukke for at få den maksimale kærlighed. Du vil blive et menneske med en i uendelighed voksende fantasi og klogskab.