Øvelser i nærhed

Formålet med disse øvelse er at øge tilliden, åbenheden og trygheden og at føle kroppen mere. At komme af med tilbageholdt sorg og gråd, så man får lyst til at være tættere på medmennesker. At mærke, hvad man har lyst til fra ens kæreste og at bede om det. At mærke, hvad man ikke har lyst til og at sige, at man ikke vil have det. At formulere ønsker og behov.


1. Parret ligger påklædte på en seng og holder om hinanden i en time. Der skal være stille, ingen må sige noget, og der må ikke være forstyrrende afbrydelser.

2. Parret ligger påklædte og holder hinanden i hænderne, mens de kigger hinanden dybt i øjnene i en time. Der skal være stille, ingen må sige noget, og der må ikke være forstyrrende afbrydelser.


3. Parret ligger påklædte på en seng og holder hinanden i hænderne. Den ene fortæller om sit liv, før de mødte hinanden. Den, der lytter, må kun stille spørgsmål. De skiftes til at fortælle, dog ikke samme dag.

4. Parret ligger påklædte på en seng. Den ene beskriver ti konkrete ting, som vedkommende kan lide ved den anden. Den anden gentager de ti ting. Det gøres tre gange. Bagefter holdes fem minutters pause, hvorefter de bytter. Bagefter nedskriver hver især de oplysninger, de kan huske af det, den anden har fortalt.
Begge laver en liste over de ting, de synes, den anden skal øve sig i. Der skal være ti punkter, og formuleringen skal være konkret, positiv og konstruktiv, og ikke generel og bebrejdende. Der skal være eksempler på alle kritikpunkter, f.eks.: ” Du skal øve dig i at stille flere spørgsmål, når jeg forklarer dig noget eller fortæller en historie.”

5. Parret ligger nøgne på en seng i et rum med 28 graders varme. Den ene giver den anden en meget blid massage, hvor der bruges olie. Man starter med meget langsomme bevægelser og nusser tæerne, læggene, o.s.v. Den, der modtager massagen, skal lægge mærke til, hvor massagen ”går ind”, og hvor der ikke mærkes noget specielt.
Den, der skal give massagen, skal fungere som et redskab og kun gøre, hvad den anden beder om. Modtageren fortæller i hvilket område, massøren skal begynde at massere, og forklarer præcist, hvordan det skal gøres. Modtageren dirigerer og korrigerer den masserende løbende ved f.eks. at sige: ”blødere”, ”hårdere”, ”langsommere”, ”hurtigere”, ”lidt højere oppe” eller ”brug lidt mere olie”. Når modtageren har fået nok i et område, kan han eller hun vælge et nyt område. Modtageren bestemmer og korrigerer igen måden, tempoet, hårdheden og varigheden.
Brug ca. en halv times tid til hver side af kroppen. Det må kun være behageligt og sensuelt. Hver eneste kvadratcentimeter skal berøres på kroppen. Glem ikke noget, da man ubevidst tror, at den anden ikke kan lide de områder på kroppen, der ikke er berørt. Efter en halv times pause byttes roller.