Opdragelse af drenge

Drengens grundlæggende instinkter er kamp, konkurrence og at slå ihjel. Disse instinkter skal udleves i barndommen og bliver så forvandlet til f.eks. stolthed, diskussionslyst, interesser og karriere. Det er starten på skabelsen af en solid maskulinitet, der betyder, at manden kan være mand - til glæde både for sin egen og kvindens seksualitet.
En dreng skal overskride 10.000 grænser i løbet af sin barndom. Han skal f.eks. stjæle æbler hos naboen, kravle op i høje træer, slås med sværd, brydes og kæmpe med andre drenge og sige de voksne imod. Forældrene skal stimulere deres søn til at blive en stærk dreng og samtidig bevare hans blidhed og varme over for andre. Forældre skal opfordre drengen til at gå ud i skoven og skyde frøer sammen med andre drenge, så de bliver rigtige krigere.
Forældre skal fortælle deres dreng, at han aldrig må finde sig i, at hans ære, stolthed og værdighed bliver krænket, og at han til enhver tid skal forsvare den med advarsler og modangreb i form af blodtude og verbal terror, indtil fjenden holder op. En dreng, der har fået megen kærlighed og omsorg fra sine forældre, vil også føle det for andre og vil derfor ikke misbruge sin indre kriger mod andre børn.
Forældre skal give deres søn gode tricks og idéer til, hvad han skal svare igen på mobning. F.eks. siger Peter til sine forældre: ”Nikolaj driller mig med, at jeg er lille.” Forældrene spørger, hvordan Nikolaj ser ud, og Peter fortæller, at han har fregner og er lidt fed. Forældrene siger, at han skal sige til Nikolaj, at han ligner en, der har været i øllebrødskrig, og at han kan rulle hurtigere, end han kan løbe.
Man må aldrig sige til sin søn: ”Bare ignorer ham.” Det er stik imod enhver mands ære, stolthed, værdighed og natur at finde sig i at blive mobbet. Hellere mobbe igen og få tæv end at finde sig i noget. En dreng, der får at vide, at han skal ignorere drilleri, bliver utryg og bange, og det påvirker hans selvfølelse og indlæringsevne. Han bliver simpelthen dårligere i skolen. Det er bedre at forsøge og tabe end slet ikke at forsøge.
Hvis drengen bliver kritiseret for sine grundinstinkter og følelser, føler han sig forkert og vælger måske at leve i den feminine verden, fordi den er mere rigtig. Drengen bliver forvirret og finder ikke sin identitet som mand med det resultat, at han får store problemer med kvinder og sig selv som voksen.
Forældrene skal aldrig fortælle ham det, han ved i forvejen, for hver gang en dreng får noget at vide, han godt ved, vil han tage afstand fra dem. Hvis han f.eks. har stjålet æbler hos naboen, Fede Petersen, så har det krævet mod og styrke, fordi han risikerer at blive fanget og få en i enden. Han er stolt af, at han har turdet, og derfor skal forældrene rose ham for at være modig og ikke tro, at han bliver bankrøver som voksen.
Når drenge føler sig forstået og accepteret for deres anderledeshed, bliver de åbne og vil gerne fortælle forældrene meget, indtil de f.eks. tager afstand fra, at han har hugget hovedet af en frø med sit hjemmelavede sværd. For Peter er frøen en farlig drage, der spyer ild.
Drenge skal lære at debattere, og derfor skal forældre lade deres drenge diskutere i halve timer bare for diskussionens skyld – uanset emnet. En lille kattekilling slås med sin mor i mange timer for at lære at forsvare sig. Kattemoderen giver killingen tilpas modstand til, at den ikke giver op. Man skal ikke prøve at vinde over sin søn i en debat, men stille og roligt lade ham holde på sin mening og udtrykke sin egen mening, men ikke så voldsomt, at han opgiver at argumentere.
Når debatten er slut, holder begge på deres meninger, og begge har afprøvet deres argumenter. Man skal ikke tilstræbe enighed, for så tager børnene afstand fra forældrene. Man skal tilstræbe uenighed og lære at elske forskelligheden og uenigheden, fordi vi alle er unikke væsner, der længes efter at blive elsket som dem, vi er og det, vi står for. Vi vil ikke elskes for at spille en rolle.
Selvfølgelig skal man skære igennem, hvis der er regler, der skal overholdes og situationer, der indebærer livsfare. Her er det nødvendigt, at barnet lærer at indpasse sig. Men der er fem milliarder meninger om film, bøger, politik, dyr osv.
Jo mere tid man bruger på at diskutere med sine børn, jo bedre bliver de i skolen, og jo flere venner får de, fordi de bliver i stand til at udtrykke sig selv og løse konflikter med deres kammerater.
Drenge diskuterer for diskussionens og kampens skyld, og det skal forældre se og derfor ikke vinde over dem for tit, men holde lidt igen, så de får mulighed for at formulere sig. Mødre er meget slemme til at afbryde deres sønner, og det gør sønnen svag og indelukket og svækker hans selvtillid. Det gør ham svag over for piger, når han kommer i puberteten. Han tør ikke være sammen med piger, og det svækker ham yderligere. Vejen er banet for skabelsen af en svag mand.
Børn skal have dobbelt så megen ros som kritik. Det gælder også en kæreste. Ellers vil de afvise kritikken, og det er en af grundene til, at man skal gentage det så mange gange. Og alligevel bliver fejlen ikke rettet.
Faderen skal huske, at han ikke må prøve at stimulere sønnen til at blive noget bestemt. Hverken inden for sport eller arbejdslivet. I stedet skal han lade sønnen eksperimentere og dermed selv finde ud af, hvad der gør ham tilfreds med livet. Om det så er at bo i en skurvogn og spille musik. Bare han er glad. Mange sønner ender som ulykkelige misbrugere, fordi de er blevet påvirket til at gå i en bestemt retning.
Faderen skal også støtte sønnen i at tage kampen op med sin mor. Han skal støtte sønnen ved at holde med ham. Sønnen lærer meget af at kritisere og sige sin mening til sin mor, så længe det foregår på en respektfuld måde. Hvis han holder tilbage på kritik og holdninger vil det skabe afstand og ensomhed i familien.
Forældrene må ikke blande sig i indretningen af sønnens værelse. Det er privat område, og de har absolut ingen adgang uden tilladelse. Forældre skal banke på og vente, til der bliver sagt: ”Kom ind.” Hvis de voksne ønsker, at børnene skal respektere dem, må de også respektere børnene.
Man skal give drengen lov til at græde ud, hvis han er ked af det. Gå ikke hen til ham, men lad ham komme til dig, hvis han har brug for trøst. Nogle drenge føler sig krænket, hvis forældrene rører ved dem, når de græder. Drengen skal også have lov til at blive vred og rase ud, ellers vil hans selvværd falde.
Drengen skal lære at passe på og tage hensyn, men lade være med at sige til ham: ”Mor bliver meget ked af det, når du ikke bruger cykelhjelm.” Det er alt for voldsomt og giver ham stor skyldfølelse, for så har han pludselig ansvaret for moderens velbefindende og ikke bare for sin egen sikkerhed, som det jo handler om. Giv ham i stedet en skideballe, for skideballer er også kærlighed.
Lad drengen tage så mange beslutninger som muligt. Forældrene skal kun blande sig med hjælp, når sønnen selv beder om det. Med mindre han er i livsfare. Drenge må hellere beskyttes for lidt end for meget, for drenge lærer meget gennem at opleve både fysisk og psykisk smerte.
Lær drengen at yde sit bedste og ikke at fokusere på at vinde. Han skal lære at mærke, at han gjorde sit bedste. Ellers vil han lade være med at tage chancer, hvor der er risiko for at tabe. Og dermed vil han miste nogle erfaringer og vigtig træning.
Faderen kan lære sin søn at drikke sig fuld. Det kan være en dejlig oplevelse at drikke sin søn fuld i fire øl, når han er tretten år. En oplevelse der kan bringe far og søn tættere på hinanden, så faderen kan se sin søns adfærd, når han er fuld, og hvor et kram og en diskussion kan forøge den gensidige forståelse. Og lad ham prøve at være ude til klokken fem om morgenen efter en fest til gavn for hans kammeratskab og mandlige udvikling.
Sørg for, at han overholder sine aftaler. Hvis ikke skal han straffes. Han kan selv være med til at bestemme udmålingen af straf, så han er forberedt på, hvad der sker, når han ikke overholder aftalen.

Opskriften på at lave en stærk dreng er:

1. Støt ham i at kæmpe, konkurrere og slå ihjel
2. Lad, ham tale ud og argumentere for sin sag
3. Ros, ham for at stjæle æbler hos naboen
4. Lad ham være med far alene i skoven og slå frøer ihjel
5. Støt ham i at kravle i træer
6. Lad ham lave et sværd med blodrille og skjold med dødningehoved
7. Støt ham i at slås med andre drenge med sværdene, så han bløder
8. Køb og lav masser af våben og krigslegetøj
9. Giv ham en cross-cykel til kørsel i skoven
10. Sig, at han skal være ond mod dem, der krænker hans ære
11. Støt ham i at stikke blodtud og udøve verbal terror som hævn
12. Lad ham sprænge kanonslag af hos naboen
13. Lær ham at være loyal mod venner - aldrig sladre. Forrædere er ensomme
14. Støt ham i at gøre oprør mod forældre, pædagoger og lærere
15. Lær ham at tage konsekvensen af at gøre oprør – i stiv arm
16. Anerkend ham for det, han er god til