Opdragelsesmåden påvirker barnets intelligens

Opdragelsesmåden har stor indflydelse på hvordan og hvor hurtigt intelligensen udvikles hos barnet.
Hvis barnet bliver styret for meget og forældrene er over barnet hele tiden for at hjælpe barnet og styre barnets handlinger, så behøver barnet jo ikke selv at bruge hjernen så meget. Jo mere man bliver nød til at bruge hjernen, jo mere intelligens bliver man. Når et barn sidder og bygger et hus af Lego klodser, og der er problemer med taget, så bliver nød til at bruge hjernen. Barnet bliver nu sur og vil smadre det hele. Forældrene skal hjælpe en lille smule, så barnet igen får lyst til at bygge videre og løse nye problemer. Nogle forældre tager for meget over og hjælper for meget, og det forringer barnets muligheder for at blive intelligens. Hvis forældrene styrer barnets liv for meget, som er er udbredt problem blandt velhavende mennesker, men også blandt meget bekymrede forældre, som er meget afhængig af børnene. Hvis forældrene ikke hjælper barnet lidt, så giver bare helt op og lærer derfor heller ikke ret meget , og det påvirker også intelligensen negativt.
Lad barnet arbejde så selvstændigt som muligt og bland dig først når det virkelig har brug for hjælp.
En vejledende opdragelsesstil giver intelligente børn, fordi børnene skal bruge deres hjerne meget og hver gang de mangler information eller vejledning kan de få hjælp, men først når barnet beder om det, på en eller anden måde. Større børn beder om hjælp mere direkte med ord, ved at stille spørgsmål.
Børn der bliver styret meget af deres forældre, har ikke brug for at bruge hjerne ret meget, de bliver forkælet og overbeskyttet. Det er forældrenes egoistiske behov for kontrol og ejendomsfornemmelse overfor barnet der skaber mindre intelligente børn. Man kan rette op på skaden ved at ændre forældrenes holdning til børneopdragelse. Er man blevet voksen kan man forøge sin intelligens på nogle år ved f.eks. at bruge computer, bygge hus, tager kurser i personlig udvikling. Følelsesmæssige problemer hæmmer udviklingen af intelligens, hvis de personlige problemer er de samme gennem mange år. Hvis ens personlige problemer skifter meget kan det forøge intelligensen, specielt hvis man går i kropsyke terapi, hvor følelser og intelligens skal samarbejde Forældre der styrer deres børn meget forhindrer et sundt samarbejde mellem følelser og intelligens, og derfor bliver disse børn mere ustabile. En vejledende opdragelsesstil lærer barnet selv at forene følelser og intelligens i højere grad og barnet bliver så mere stabilt.
For mig er intelligens evnen til at anerkende, opstille og løse
problemer følelsesmæssigt, logisk, sprogligt og kreativt.