Profilen på den fremtidige far

Den fremtidige far har en masse holdninger til, hvordan man skaber stærke børn.
Det er vigtigt, at den ene forældre er blød og eftergivende, og den anden forældre er konsekvent, kontant og lidt hård. Hvis begge forældre er bløde, bliver barnet bange når det møder en lidt hård type på arbejdet. Hvis begge forældre er hårde, mangler barnet medfølelse og siger tingene på en blød
måde.
Lad os antage, at faderen har den lidt konsekvente og hårde facon og samtidig varm og retfærdig.
Faderen skal have holdninger som han kan argumentere overfor moderen, så moderen kan indse det fornuftige i at lære drengen at slå igen verbalt og fysisk og ikke ignorere at f.eks. blive mobbet, det er et nederlag.
Faderen skal have følgende holdning, som kan overføre hans maskulinitet til sine børn.

1. En aftale er en aftale og skal holdes for at blive respekteret.
2. Det er barnligt at bryde aftaler uden at lave en ny.
3. Stolte drenge ber om hjælp og ellers skal man ikke blande sig.
4. Når drenge har slået sig, må de søge om hjælp hos forældrene, men
forældrene må ikke selv henvende sig, men være afventende
5. Al opdragelse er ok, når bare børnene ikke er bange for deres forældre
og til enhver tid må sige sin mening til forældrene.
6. Moderen må ikke blande sig i den måde faderen opdrager børnene på.
selv om hun er uenig, kun hvis faderen slår børnene.
7. Moderen er ikke bedre end faderen til at opdrage børn.
8. Man skal ikke prøve at forstå den andens forældres måde at gøre det
på, men oplev hvad virkningen er på barnet.
9. Forældrene har magten ellers bliver børnene utrygge.
10. Mor og far er de bedste i hele verden indtil børnene kommer i puber-
teten, så er det omvendt, håber jeg.
11. Man må aldrig tale negativt om den anden forældre.
12. Børn skal straffes ligesom forældre bliver af samfundet, kører du for
får du en bøde
13. Man skal roses hver dag ellers bliver de imune overfor opdragelse og
kærlighed.
14. Når forældre diskuterer børneopdragelse har ingen af dem ret, men
de kan blive inspireret af hinanden.
15. Børn skal støttes i at gøre det, de har lyst til og ikke kun det foræl-
drene synes er godt, ellers er det egoisme.
16. Faderen gør ting med sine børn, mødre taler med dem.
17. Børn studerer deres far mange timer om dagen uden at tale med ham.
18. De piger der har fået lov til at studere deres far på afstand i 18 år har
langt bedre ægteskaber end dem der har boet alene med deres mor.
Når du ikke har studeret din far, skaber du et urealistisk drømme –
billede af din kommende mand, som ingen kan leve op til.
19. Børn har brug for at forgude deres far, selvom han har masser af
fejl, det opdager børnene først, når det er parat til at se fars fejl.
hvis barnet bliver gjort opmærksom på hvilke fejl far har i en for tidlig
alder bliver barnet svagere end ellers.
20. Faderen skal træne sin søn i at blive en fysisk kriger og senere en
verbal kriger.
21. Faderen skal beundre sin datter, forære hende flotte kjoler, dyr, slik,
gå ture i skoven og tage sammen på indkøb.
22. Faderen skal sætte sig i respekt, hvis hans ære og stolthed bliver
krænket, mens børnene ser på.
23. Faderen skal være omsorgsfuld og hjælpsom overfor moderen mens
børnene ser på.
24. Hellere blive skilt end at vise børnene den forkerte kærlighed med
kulde og afstand.
25. Moderen skal gøre barnet opmærksom på, alt det faderen er god til, så
barnet kan fokusere på det og være stolt af sin far.