Stærke mennesker skal ikke dominere i kærlighedsforhold

Stærke mennesker skal passe på med ikke at dominere for meget i deres kærlighedsforhold, for det får partneren til at tage afstand og måske flygte skrigende bort.
Særligt den ny, moderne og stærke kvinde, som har svært ved at styre sin trang til dominans, tvinger manden til at holde afstand til hende med det resultat, at kvinden aldrig kommer til at opleve hans blidhed og ømhed, men i stedet bliver ensom.
Jeg er selv et stærkt menneske, og mange af de kvinder, jeg har boet sammen med, har været mere usikre end jeg, men jeg har forsøgt at lade være med at konkurrere med dem eller dominere dem, og derfor er de alle meget hurtigt blevet stærkere og har i stadig højere grad sagt deres mening om alt, der faldt dem ind.
Når man er stærk, skal man forsætte med at sige sin mening, men måden man gør det på skal give plads og rum, så den anden part kan udfolde sig. Hvis man prøver at vinde diskussioner, lave den anden om eller bestemme over den anden, bliver den anden stadig svagere. Selv de kærester, som har været meget usikre, har uanset alder i løbet af 6 måneder kunnet hamle op med mig på mange punkter.
I stedet for at udkæmpe magtkampe har vi udvekslet tanker og idéer. I stedet for at lave hende om har jeg bedt hende om at støtte og beundre mig og bedt hende fortælle, hvad hun ønsker af mig. Trangen til at dominere kan også laves om ved at bede den anden om at lytte på, hvad man har på hjertet og f.eks. fortælle om sorg og glæde.
Ofte er dominerende mennesker tiltrukket af ikke-dominerende og omvendt, fordi begge parter har udviklet egenskaber, som kan supplere den anden virkelig godt.
Den dominerende person har stor handlekraft og gennemslagskraft, men han eller hun mangler at kunne være mere blid og omsorgsfuld. Den ikke-dominerende person er blid og omsorgsfuld, men savner noget handlekraft og gennemslagskraft.
Alene i samværet kan den dominerende og den ikke-dominerende person mærke hinandens styrker og derved udvikle deres svagheder. Kærlighedsforholdet gør parret stærkere sammen og hver for sig.