De stærke skal holde igen

I mange parforhold begynder den stærke langsomt at dominere forholdet stadig mere, uden at den mindre stærke mærker det væsentligt.
Mennesket har grundlæggende træk som griskhed, grådighed og magtliderlighed. Det har de fleste svært ved at indrømme, fordi det er utiltalende egenskaber. De fleste prøver at holde det griske, grådige og magtbegærlige nede, fordi vi godt ved, at det fører til ulykke. Faktisk kan de psykologiske spil indenfor hjemmets fire vægge være langt mere barske end ude i erhvervslivet.
Når den ene part begynder at dominere for meget, vil den anden ubevidst reagere ved at dominere på sin måde, og dermed bliver begge tabere.
Nogle gange er det manden, der taler for meget i forholdet og for længe ad gangen. Kvinden lytter for meget og bliver irriteret, men siger ikke noget. Manden bliver irriteret over ikke at få noget igen i form af meningsudveksling, diskussion eller lignende.
Manden skal bevidst holde meget øje med sin taletid. Tale højst to minutter ad gangen og vente tålmodigt på, at hans elskede tager sig god tid til at formulere det, hun vil sige.
Hvis et par ikke får rettet en sådan fejl, vil forholdet blive ødelagt efter et stykke tid. Selv om de stadig elsker hinanden meget, kan de ikke være sammen, før fejlen bliver rettet.

En tilsvarende konflikt opstår, hvis kvinden ønsker at bestemme for meget over, hvordan hjemmet skal se ud. Hun kan måske finde på at afvise alle mandens forslag til, hvordan hjemmet skal indrettes, fordi det ikke passer sammen med hendes forestilling om farvesammensætning i stuen. Når kvinden kommer med forslag, er manden til gengæld interesseret og prøver at se det positive i hendes idéer.
Det vil ende med, at kvinden dominerer indretningen totalt, at manden føler sig fremmed i sit eget hjem, og at han derfor undgår stuen og hellere vil være andre steder.

I mit eget privatliv prøver jeg at holde min dominans og styrke tilbage, når jeg er sammen med min kæreste, nærmeste venner og familie, så alle har mulighed for at føle sig betydningsfulde. Hvis ikke jeg holder igen på min power, bliver jeg meget hurtigt ensom og går glip af en masse kærlighed, kritik, ros og nye idéer.
Når jeg holder mig selv tilbage, stiger selvværdet hos dem, jeg er tæt på, og det gør mig meget glad.