Vi husker det, vi føler mest for

Det er min erfaring, at når der er koblet følelser og sanseindtryk på en indlæringsproces, så er der måske 80% der hænger fast i hukommelsen, fordi så mange sanser påvirker hjernen på engang. Undervisning der ikke tager højde for at påvirke følelserne og sanser særlig meget har måske en indlæringsprocent på 25. Jeg tror på denne baggrund at computeren har en
stor fremtid for sig.
På mine livskvalitets kurser påvirker jeg så mange følelser og sanser som muligt, specielt når jeg holder foredrag. Under mine foredrag som er morsomme, smertefulde, aggressive, vulgære, romantiske m.m. skifter jeg rundt i mange følelser og sanser. Jeg fortæller om en lang række med genkendelige historier hvor tilhørerne kan se sig selv og mærke deres følelsesregister. Når tilhørende mærker rigtig meget begynder jeg at fortælle dem, hvordan de skal opføre sig i stedet for det gamle mønster, som kun medfører psykisk krig, afstand og lange kølige perioder. Jo mere jeg kan få tilhørerne til at føle undervejs, jo mere husker de af det, jeg har sagt.
Når man underviser adfærdsvanskelige børn og unge, er det endnu vigtigere at bringe dem i kontakt med deres følelser, for at motivere dem til at koncentrere sig om stoffet.
Man skal bruge, film, tegneserier, teater, overlevelsesture, natløb, gruppearbejde, computer, stuntøvelser. men hvor der er koblet undervisning på, f.eks. at der er opgaver på natløbet som står på engelsk, f.eks. vejledning til et nyt computer spil står på tysk. F.eks. at de selv skal
Grunden til at man skal lege tingene mere ind på omsorgs svigtede og adfærdsvanskelige børn og unge er, at de følelsesmæssige er langt yngre end deres alder på grund af deres forældre som er kroniske triste og selv kommer fra følelsesmæssige dårligt fungerende familier.
Halvdelen af de børn og unge kommer fra velhavende hjem hvor de har en høj uddannelse.
I min tid som pædagog og terapeut har jeg set mange unge som er 20 år men kun er 14 år følelsesmæssigt og derfor kan man kun stille krav på mange områder, som om de var 14 år.

Børn som har lyttet på deres børn hele livet og derfor ikke har ret meget overskudsenergi, for det har mor fået, Når mor har fået det meste, er er man selv 12 år inden i, men er klog som en 30 årig.
Der er kommet en hel generation, hvor de unge er meget kloge men halvtomme inden i. Mit bud er at 20% af den nye generation er suget ud af deres vampyr mødre og svigtet af deres uansvarlige fædre, som også er tomme inden i og derfor flygter fra faderollen.
De mænd som har et følelsesmæssigt overskud vil meget gerne have deres børn tæt på og være gode fædre. Fædrene skal lære hvordan de kan blive følelsesmæssigt mætte, så de har overskud til deres børn. Det kræver, at han lærer at opdrage sin kæreste, venner og sig selv så han kan holde ud at være tæt på dem, han elsker.
I det næste århundrede er det mandens tur til at opdrage kvinden og børnene og kvindens tur til at styre landet, så børnene bliver vigtigere end nye biler til 300.000 kr.